Tantervi hálók és tananyagok

Romanisztika alapszak / Francia szakirány

CsatolmányMéret
BA Francia szakirány kurzuslistája38.42 KB

 

A Romanisztika alapszak / Francia szakirány tantervét a regisztrált felhasználók az alábbi linkre kattintva tekinthetik meg.

Francia minor szak

 

A Francia minor szak tantervét a regisztrált felhasználók erre a linkre kattintva tekinthetik meg.

Általános tájékoztató az 50 kredites képzésekről itt található.

Francia nyelv szakmai célokra (Francia-magyar gazdasági szakfordítás és Francia nyelvű szakmai kommunikáció) specializáció

CsatolmányMéret
A specializáció kurzuslistája28.88 KB

 

A specializáció 2010. szeptembertől érvényes tantervét itt tekinthetik meg a regisztrált felhasználók. Általános tájékoztató az 50 kredites képzésekről itt található.

BA Fordítás specializáció záróvizsga

CsatolmányMéret
Záróvizsga-feladatlap45.5 KB

A záróvizsga feladatai az alábbi Word dokumentumban találhatók, melyet töltsenek le a gépükre, mentsenek el más néven úgy, hogy a vezetéknevüket - ékezetek nélkül - a meglévő fájlnév elejéhez illesztik. A feladatlapot a szövegszerkesztőben készítsék el, mentsék el maguknak, készítsenek róla biztonsági másolatot, és csatolt fájlban küldjék el mindhárom alábbi mélcímre:

Jó munkát!

Texte pour l'examen de traduction, exercice 1

 

Texte pour la traduction automatique

 

You’re now downloading Skype

The Skype download should start within seconds. If it doesn’t, you can
start download again. You need Windows 2000, XP or Vista
to run Skype.

    Run the Skype Setup application

A window will open asking what you want to do with a file called
*SkypeSetup.exe*. Click ‘*Save File*’.

    Follow the Setup Wizard

When the download is done, click on the *SkypeSetup.exe* file from the
*Mozilla Downloads* window to open the Skype Setup application.
(Alternatively, you could open it directly from the location you saved
it which is typically your desktop.)
The Skype Setup Wizard will appear and guide you through the rest of the
installation.

    Launch Skype

After the installation has finished, you can *open Skype* at any time by
clicking the icon on your desktop or in your system tray.

 

Mediterrán Európa specializáció

Fordító és Tolmács Mesterszak

Részletes információk itt találhatók.

 

Felvételi tájékoztató:

A képzési formák: teljes idejű (nappali) és önköltséges (nappali) tagozaton.
Levelező képzés nem indul.

A képzési idő:

 • 4 félév, az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges
 • a felkínált tanórák (kontaktórák) száma: 1200 kontaktóra
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: 4 hét/100 óra (Gyakorlat kulturális közintézményeknél, önkormányzatoknál, külföldi és belföldi cégeknél, fordítóirodáknál, fordítói workshopokon)

A képzésre jelentkezni 2015 februárjában, elektronikus felvételi eljárás keretében lehet.

A választható nyelvek (Az A nyelv kötelező, mellé egy B és egy attól különböző C nyelv):

 • A nyelv (anyanyelv): magyar
 • B nyelv (első idegen nyelv): angol, német, olasz, orosz, francia, holland
 • C nyelv (második idegen nyelv): angol, német, olasz, orosz, francia, holland

Megjegyzés: Az egyes nyelvpárok indítása a jelentkezők függvényében változhat.

Súlypontok:

 • gazdasági-üzleti nyelvi szakfordítás
 • társadalomtudományi szakfordítás
 • műfordítás alapkérdései

Felvételi követelmények:

Végzettségi követelmények:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe bármely képzési területhez tartozó alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szak.

Anyanyelvi és idegen nyelvi követelmények:

Az első idegen nyelvből (B nyelv) államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga, a második idegen nyelvből (C nyelv) államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte. A nyelvvizsgák kiválthatók a bemeneti feltételként szabott nyelvi szintet (első idegen nyelvből minimum C1, a második idegen nyelvből minimum B2) igazoló dokumentumokkal, pl. nyelvszakos oklevéllel. A képzés elvégzéséhez anyanyelvi szinten kell tudni magyarul.

A nyelvvizsga bizonyítványok vagy az azokkal egyenértékű oklevelek megléte és a felvételi eljárásban dokumentumként való beküldése a szakra való felvétel feltétele.

A felvételi eljárással kapcsolatos információk:

A szakra a jelentkezés elektronikusan zajlik. A részleteket lásd a http://www.felvi.hu honlapon vagy a http://btk.unideb.hu „Felvételi” menüpontja alatt. Ugyanezeken a honlapokon lehet tájékozódni a megszerezhető többletpontokról is.

A felvételi jelentkezési lapon csak a szakra lehet jelentkezni. A választott első (B) és második (C) idegen nyelvről később kell nyilatkozni. (Egyszerre azonban majd csak egy B és egy C nyelvre lehet jelentkezni, illetve felvételt nyerni.)

A felvételi vizsga részei:

A felvételi írásbeli vizsgából áll, amelyen a felvételiző bármilyen nyomtatott szótárt használhat. A felvételire szótárt a jelentkezőnek kell magával hoznia, azt az egyetem nem tud biztosítani. A felvételi vizsgán összesen 75 pont szerezhető.

 • első idegen nyelvről magyarra (B-A) – 30 pont
 • második idegen nyelvről magyarra (C-A) – 15 pont
 • magyarról első idegen nyelvre (A-B) – 30 pont

A fordítandó szövegek általános témájú, nem szaknyelvi szövegek. Terjedelmük: 240-280 szó.

A felvételi vizsga várható időpontja:  2015. június hónap első fele

A képzés vezetői:

A szakfelelős oktató:
Prof. Dr. Bényei Tamás, tanszékvezető egyetemi tanár (Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet)

A fordítói szakirány felelős oktatója:
Dr. Csatár Péter, egyetemi docens (Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet)

Kapcsolat:

A képzéssel kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címre írhatják meg: csatar.peter@arts.unideb.hu

Olvasnivaló a fordító és tolmácsképzésekről:

„Mindent a fordító és tolmács mesterképzésről” (A www.felvi.hu cikke) http://www.felvi.hu/hallgatoknak/meg_tovabb_tanulnek/tolmacs_es_fordito_mesterszak

Franciatanári mesterszak (MA)

A franciatanári MA-képzéssel kapcsolatos információk

 FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

 I) Romanisztika alapszakon megszerzett 120 kredites BA-diploma: azoknak a hallgatóknak az esetében, akiknek a francia kétszakos tanári képzésben a francia lesz első, vagy más néven fő szakjuk.

II) Más alapszakon megszerzett 120 kredites BA-diploma + a romanisztika alapszakon elvégzett francia minor képzés 50 kredit értékben + C típusú (államilag akkreditált) felsőfokú nyelvvizsga: azoknak a hallgatóknak az esetében, akiknek a francia lesz a második szakjuk

III) A BA-s képzés idején megszerzett 10 kredites pedagógia /pszichológia modul

A FELVÉTELIRE JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE

FELVÉTELI VIZSGA

 Időpontja:

Értékelése:          

-         BA diploma minősítése x 6 = maximum 30 pontot ér

-         Pedagógia / pszichológia elbeszelgetés: max. 30 pont

-         Szóbeli felvételi vizsga : max 30 pont

-         Egyéb (hátrányos helyzet, stb.): max. 10 pont

Összesen tehát 100 pont szerezhető.

Jellege:

         Szóbeli, elbeszélgetés jellegű vizsga, amelynek során a bizottság elsősorban azt méri fel, hogy a felvételiző hogyan viszonyul a tanári pályához, mennyire elhivatott, de természetesen a felvételiző általános tájékozottságával, a francia kultúra, irodalom és civilizáció terén megszerzett ismereteivel kapcsolatban is feltehet kérdéseket.

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév elméleti és gyakorlati oktatás + 1 félév iskolai tanítási gyakorlat.

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

-         30 kredites elméleti és gyakorlati képzés azoknak, akiknek a francia lesz az első szakjuk.

-         50 kredites elméleti és gyakorlati képzés azoknak, akiknek a francia lesz a második szakjuk. Tehát azok, akik franciából minor képzésben vettek részt és úgy jelentkeztek tanári MA-képzésre, plusz 20 kredites „szintre hozó" képzésben részesülnek.

-         40 kreditet kell megszerezni pedagógia és pszichológia tárgyakból

-         30 kreditet ér a féléves tanítási gyakorlat.

 SZAKKÉPZETTSÉG

Megnevezése: okleveles franciatanár

A megszerzett diplomával az általános iskola 5. osztályától a középiskola 12. osztályáig lehet tanítani.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

-         Tanárképzés csak kétszakos formában lehetséges.

-         Keresztféléves képzés indítására nincs mód.

-         Mindkét szakot ugyanazon az egyetemen kell elvégezni.

-         A szakok egymással szabadon párosíthatók, tehát a francia szak mellé bármelyik akkreditált tanári MA-képzés felvehető, amennyiben a hallgató teljesíti a felvételi előfeltételeket és követelményeket.

Doktori (PhD-) képzés

Tantervek

Szakdolgozatok

A szakdolgozatok elkészítésére vonatkozó előírások a BA képzésben erre a linkre kattintva olvashatók.

A szakdolgozati témakörök a 2014-15-ös tanévben itt találhatók.

Megvédett szakdolgozatok:

A 2000-es években megvédett szakdolgozatok

Szakdolgozatok 2014-ben

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Batki Lotti Nikolett

Études de linguistique textuelle dans une approche contrastive: les motifs de la décomposition en tant que conversion grammaticale dans la traduction du discours littéraire

Csűry István

Illó Bernadett

Lettre sur la musique française, Rousseau, musicien

Tegyey Gabriella

Keczán Dorottya

Les adaptations d’Alexandre Dumas : Les Trois Mousquetaires dans le cinéma

Kálai Sándor

 

Szakdolgozatok 2013-ban

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Birk Márta

L’analyse de deux romans policiers de Gaston Leroux : Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir

Kálai Sándor

Csernoch Júlia

Problèmes d’équivalence dans la traduction hongroise d’un roman français contemporain : étude linguistique assistée par ordinateur

Nagy Andrea

Hajdu Krisztina Enikő

L'articulation temporelle d'un récit de XVIIIe siècle

Kiss Sándor

Herendi Borbála

Les dernières rectifications de l'orthographe française dans le miroir de la pratique

Nagy Andrea

Kovács Fruzsina Anna

Analyse narratologique de La gloire de mon père de Marcel Pagnol

Skutta Franciska

Póka Viktória

Un roman d'initiation : analyse de Bonjour tristesse de Françoise Sagan

Tegyey Gabriella

Széles Döniz Dóra

L'évolution de la terminologie musicale

Marádi Krisztina

Szilágyi Lilla

Un récit et ses symboles : Moderato Cantabile de Marguerite Duras

Tegyey Gabriella

Takács Boróka

Description de scénarios et développement d’ontologies à la base de textes littéraires français

Csűry István

Szakdolgozatok 2012-ben

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Darai Mariann

L’importance de la langue française au sein de l’Union Européenne

Marádi Krisztina

Gadnai Balázs

Provence et la Côte d’Azur

Marosvári Mária

Kocsis Éva

Traduction littéraire-Magda Szabó en français

Marosvári Mária

Kozma Zsuzsa

La figure de la femme fatale dans deux opéras du XIXe siècle inspirés par des  œuvres littéraires françaises (Carmen, Hérodias)

Lőrinszky Ildikó

Majoros Edit

Les régions et la viticulture en France

Marosvári Mária

Sárkóczy Kinga

Éléments surréalistes dans l’Écume des jours de Boris Vian

Lukovszki Judit

Tar Alexa

La ponctuation française dans le Candide de Voltaire

Nagy Andrea

Szakdolgozatok 2011-ben

Kredites hallgatók:

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Benedek Judit

Le caractère anglais, est-ce le conformisme? Le rôle des caractères anglais dans les pièces d'Eugène Ionesco

Lukovszki Judit

Éles Gina

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain

Kálai Sándor

Kováts Flóra

La destruction du Symbolique par l’humour, le carnavalesque et le non-sens

Lőrinszky Ildikó

Kunkli Szilvia

La Quête de l’Identité dans Le Périple de Baldassare et dans Le Rocher de Tanios d’Amin Maalouf

Lőrinszky Ildikó

Rakoncza Viktória

Références bibliques dans La Chute d’Albert Camus. Une lecture chrétienne de La Chute

Gorilovics Tivadar

 

BA-hallgatók:

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Átyim Ádám

Le classement des propositions subordonnées dans différentes grammaires du français

Kiss Sándor

Burai Judit

Le Québec d’aujourd’hui (Langue, tradition, immigration)

Marosvári Mária

Csáki Valéria

Barbe-Bleue :  métamorphoses littéraires et musicales d’un mythe

Lőrinszky Ildikó

Daróczy Gyöngyi

La relation entre la langue latine et la langue française dans la vie politique

Kiss Sándor

Hegedűs Kinga

La construction passive dans L’Étranger d’Albert Camus

Skutta Franciska

Kovács Krisztina Lilla

Le présent et le passé de l’Acadie

Marosvári Mária

Lukovics Alexandra

Les expressions circonstancielles dans les Lettres portugaises de Guilleragues

Skutta Franciska

Pálfalvi Bettina

L’articulation textuelle de Manon Lescaut de l’Abbé Prévost

Kiss Sándor

Tóth Tamás

Étude des types de construction transitive dans un roman de Georges Simenon

Skutta Franciska

Varga Alexandra

 L’analyse stylistique et poétique du cycle Saisir de Jules Supervielle

Kiss Sándor

Szakdolgozatok 2010-ben

Kredites hallgatók:

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Barta Klára

Le développement de la technique et l'effet de sa plus nouvelle discipline, de l'informatique sur la langue française

Nagy Andrea

Bartók Rozália

Les couleurs dans le français et dans l’italien

Marádi Krisztina

Bene Lilla

Analyse de la structure formelle et syntaxique des titres de journaux français

Nagy Andrea

Bojer Boglárka

L’usage des méthodes de drame dans l’enseignement des langues étrangères d’après l’exemple du Festival national de la langue française pour les enfants de Mátészalka

Lukovszki Judit

Bujdosó Ágnes

Les possibilités et les limites de la liberté dans les utopies françaises du XVIIIe siècle

Lőrinszky Ildikó

Cseh Szabina

Les questions pratiques de la traduction (Günter Grass, En crabe)

Marádi Krisztina

Ekler Beatrix

Récit littéraire, récit filmique - Analyse comparée des Effroyables jardins de Michel Quint et de son adaptation cinématographique

Kálai Sándor

Gál Erzsébet

Vaudeville paramilitaire en un acte long - Démonstration des éléments pacifistes dans le drame de Boris Vian,L’Équarissage pour tous et présentation des particularités de l’univers vianesque

Lőrinszky Ildikó

Láng Balázs Gábor

Un homme en quête : les images bouddhistes dans des œuvres choisies d’Eugène Ionesco

Lukovszki Judit

Liktor Eszter

Regard jeté sur le corps - Madame de Sévigné

Lukovszki Judit

Lipcsei Noémi Éva

Références cohésives chez Maupassant (Pierrot, Farce normande, Un coq chanta)

Skutta Franciska

Lukács Éva

Les figures poétiques dans l’argot à la lumière des dictionnaires

Marosvári Mária

Manole Mária Izabella

Les changements de la vision zolienne sur la femme dans Les Trois Villes

Kálai Sándor

Máté Zsuzsanna

L’apparition des éléments de la mythologie celtique dans les romans courtois de Chrétien de Troyes

Kiss Sándor

Mende Orsolya

Les figures féminines dans Le Grand Pardon de Marcel Arland

Skutta Franciska

Molnár Péter

Comparaison des langues informatiques française et hongroise

Marádi Krisztina

Poncsák Réka

L’Unité dans la diversité : Les Filles du Feu de Gérard de Nerval

Lőrinszky Ildikó

Rácz Petra

Le système des personnages dans Les Petits Chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras

Skutta Franciska

Sándor Zita

Novarina et son acteur

Lukovszki Judit

Szendrei Krisztina

La position des filles du roi à l’époque de Louis XIV présentée à travers deux livres de fiction (Suzanne Martel, Jeanne, fille du Roy ; Maxine Trottier, Seule au Nouveau Monde)

Lukovszki Judit

Szoboszlay Judit

L’évolution de la tête coupée en tant que symbole dans la littérature fantastique française du XIXe siècle

Lőrinszky Ildikó

Tóth Andrea

L’analyse comparée de Maigret et l’homme du banc de Georges Simenon et de son adaptation télévisuelle

Kálai Sándor

 

BA-hallgatók:

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Balogh Sámuel Márton

L'écriture intime et la recherche de l'identité : une analyse des Rêveries d'un promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau

Kálai Sándor

Erdei Anett

Le doublage dans les films de Louis de Funès

Marádi Krisztina

Fekete Zsolt

La question de l’immigration et sa représentation à travers quelques films français et morceaux de musiques

Marádi Krisztina

Ivancsó Beatrix Lilla

L’image des jeunes dans trois œuvres de Michel Tournier (Amandine ou les deux jardins, L’aire du Muguet, La goutte d’or)

Marosvári Mária

Kovács Borbála Viola

L’adaptation filmique du récit littéraire : Les Rivières pourpres

Kálai Sándor

Kukoricza Ágnes

Les effets linguistiques des moyens de communication électroniques en français : éléments théoriques confrontés à l’analyse de corpus

Csűry István

Nagy Karolina

Le participe et le gérondif dans les textes de presse française

Nagy Andrea

Ollé Renáta Veronika

L’influence d’Édith Piaf sur la vie culturelle française

Nagy Andrea

Pásztor Edina

Les références littéraires dans les Mémoiresd’Hector Berlioz

Lőrinszky Ildikó

Vámos Adrienn Zsuzsanna

Études contrastives des Misérables de Victor Hugo avec son adaptation, la comédie musicale

Nagy Andrea

Varga Nikolett

Les structures nominales dans les textes de presse française et leurs traductions

Nagy Andrea

Velkey Éva

La représentation des personnages féminins dans les Contes de ma mère l’Oie de Charles Perrault

Skutta Franciska

Szakdolgozatok 2009-ben

Kreditrendszerű képzés:

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Bócsi Diána

Lecture et lecteur. Étude comparée de la macrostructure de la presse écrite et électronique

Csűry István

Czipott Eszter Klára

Les figures féminines des romans de Michel Houellebecq

Kálai Sándor

Cseh Mariann

Le problème de la continuité dans Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier

Marosvári Mária

Félegyházi‑Török Ágnes

Le sang, le feu et les passions dans Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly

Lőrinszky Ildikó

Hegedűs Ágnes

Le rôle anaphorique du pronom personnel IL dans la langue française

Nagy Andrea

Juhász Annamária

Un enfant malheureux à la recherche du bonheur : de Henry Brulard à Stendhal

Lőrinszky Ildikó

Krajnik Ildikó

La position de la négritude dans le système institutionnel de la littérature française

Kálai Sándor

Szurmai Tamás

L'image de la Russie du XIXe siècle dans les récits de voyage des écrivains français

Lőrinszky Ildikó

Tisza Krisztina

Le système des personnages dans Le Nœud de vipères de François Mauriac

Skutta Franciska

Tollas Ágnes

Situation dialectale normande à travers le cauchois ou la préservation du cauchois

Csűry István

Tukacs Erzsébet

« ... Dans un univers soudain privé d'illusions et de lumières, l'homme se sent un étranger. » [Camus, L'Étranger, Kertész, Être sans destin]

Kálai Sándor

Valkovits Anita

Montaigne et son œuvre sous différentes approches

Lukovszki Judit

BA-képzés:

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Bródi Nikolett

La comparaison des slogans publicitaires français et hongrois

Marádi Krisztina

Kiszely Mariann

Les aspects sociaux et linguistiques de la consommation du cannabis en France

Marosvári Mária

Molnár Kitti Bernadett

Le traitement du subjonctif selon différentes grammaires du français

Kiss Sándor

Nyizsnyik Andrea

Presse féminine en France

Marádi Krisztina

Szalai Kinga

Le breton, langue parlée dans le coin le plus occidental de la France

Marádi Krisztina

Szakdolgozatok 2008-ban

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Gál Orsolya

Les éléments du roman policier dans les romans non-policiers de Georges Simenon

Kálai Sándor

Gerendóf Zsuzsanna

Les temps passés de l'indicatif et leur traduction hongroise

Skutta Franciska

Gulyás Judit

Paraboles erratiques des limites de l'interprétation. Lectures sémiologiques de L'Hérésiarque et Cie, l'œuvre de Guillaume Apollinaire

Lőrinszky Ildikó

Hajnal Judit

Influence de la langue anglaise sur le langage de la mode française de nos jours

Marádi Krisztina

Huli Mónika

La quête du bonheur dans les contes philosophiques de Voltaire : Zadig et Candide

Lőrinszky Ildikó

Kiss Ádám László

L'apparition du thème de la mort dans le système des objets dans quelques pièces de théâtre d'Eugène Ionesco

Lukovszki Judit

Kovács Anita

La présentation des figures féminines dans les Nouvelles de George Sand

Szabó Anna

Magyar Szilvia

Albert Camus et le conflit franco-algérien

Lőrinszky Ildikó

Nagy Regina

Les deux Bérénice au reflet des historiens

Lukovszki Judit

Papp Zoltán

"Meeting en ligne" - Néologismes des jargons économique et informatique des langues française et espagnole

Marádi Krisztina

Pelei Tímea

Difficultés de compréhension dans une communication verbale particulière

Marádi Krisztina

Pelestyák Henrietta

L'enseignement de la langue française sous l'angle de transformations européennes

Nagy Andrea

Pocsai Emese

Les compléments circonstanciels de temps et de lieu (Étude contrastive)

Skutta Franciska

Sebők Dóra

Les éléments du roman policier dans quelques œuvres des nouveaux romanciers (Duras, Robbe-Grillet, Butor, Modiano)

Kálai Sándor

Soltész Rita

La présentation des personnages (Le Père Goriot de Balzac, L'Éducation sentimentale de Flaubert et La Joie de vivre de Zola

Szabó Anna

Szmerka Edit

La Guirlande de Julie en tant qu'un événement important dans la vie des salons au XVIIe siècle

Lukovszki Judit

Tóth Andrea

Les particularités de l'évolution du vocabulaire politique sous l'aspect des élections présidentielles de 2007

Marosvári Mária

Tóth Zsuzsanna Éva

La France à travers les chansons

Marádi Krisztina

Türke Tímea

L'impressionisme musical

Marosvári Mária

 

 

Szakdolgozatok 2007-ben

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Bánki Ágnes

Les personnages et la culture courtoise dans les Lais de Marie de France

Kiss Sándor

Bobály Vanda

Les femmes à travers les filtres du féminisme et de la misogynie dans Une Vie de Maupassant et dans Le journal d'une femme de chambre de Mirbeau

Kálai Sándor

Csató Éva

Néologie lexicale d'après un corpus de Paris-Match

Marosvári Mária

Fazekas Péter

La morphologie du verbe chez Christine de Pizan

Kiss Sándor

Gargya Erika

La représentation de la femme dans les romans de jeunesse de Zola

Kálai Sándor

Jávor Mariann

L'alsacien - Elsässerditch

Kiss Sándor

Kedves Katalin

Une fable de Straparole - une source possible de L'École des femmes de Molière

Lukovszki Judit

Miléné Varga Andrea

Le langage de l'Union européenne

Marádi Krisztina

Pesti Réka

Enquête et société - La représentation des classes sociales dans cinq récits de Georges Simenon

Kálai Sándor

 

 

Szakdolgozatok 2006-ban

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Bacsó Flóra

La publicité féminine

Skutta Franciska

Bagaméry Beáta

« Une bulle de France au nord d'un continent ». La langue française au Québec et en Amérique du Nord

Marosvári Mária

Benkőházi Judit

Différences et ressemblances entre les passés dans les langues française et espagnole

Marádi Krisztina

Czipott Gábor

L'Enseignement de la civilisation dans les écoles Waldorf

Marosvári Mária

Fülöp Ildikó

Les soins de beauté en français contemporain. Approche lexicale

Marosvári Mária

Gál Csaba

Analyse comparative de la toponymie française et hongroise

Marádi Krisztina

Józsa Anett

Le conflit des rôles dans Madame Bovary

Kálai Sándor

Miklós Eszter Gerda

Le retour et le détour chez Koltès

Lukovszki Judit

Miszkuly Anett

L'Importance de l'espace chez Zola (La Curée, L'Assommoir, Nana)

Kálai Sándor

Mónus Ágnes Regina

Sémiologie de l'image dans des publicités de parfums

Nagy Andrea

Papp Ildikó

La simulation globale

Aleva Tünde,  Csűry István

Réti Boglárka

L'Adultère dans les romans de Maupassant (Bel-Ami, Une vie, Pierre et Jean)

Lőrinszky Ildikó

Rostás Anett

Création et fonction de l'espace dans les romans de Stendhal

Lőrinszky Ildikó

Sáfrán Eszter

Le lexique du vocabulaire de l'environnement

Nagy Andrea

Tafferner Katalin

Les dialogues de L'Amant et de L'Amant de la Chine du Nord

Skutta Franciska

Tokai Zita

Les méthodes d'investigation du commissaire Maigret dans les romans de Georges Simenon

Kálai Sándor

Tóth Éva

L'Existentialisme dans quelques romans américains

Kálai Sándor

 

 

Szakdolgozatok 2005-ben

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Balmaz Ágnes

Une version hongroise de Madame Bovary. Étude comparée

Gorilovics Tivadar

Balogh Mariann

La bataille de Dunkerque, 1940

Marosvári Mária

Bozsikné Szabó Krisztina

Le sixième sens

Kálai Sándor

Bucsi Beatrix

Essai sur la transposition de titres de films de français en hongrois

Marosvári Mária

Freytag Orsolya

La naissance d'un auteur. Le rôle de la voix du narrateur dans l'élaboration de la fiction dans Partonopeu de Blois

Kiss Sándor

Gábris Petra

Les verbes de mouvement dans La vie de Saint Alexis

Kiss Sándor

Gáspár Enikő

L'Évolution de l'architecture gothique en France. La cathédrale

Marosvári Mária

Gulyásné Kléh Alexandra

L'Univers de l'enfance et de l'adolescence dans trois romans du XXe siècle

Gorilovics Tivadar

Juhász Judit

La vie quotidienne dans deux familles bourgeoises (Sartre: Les mots, Beauvoir: Mémoires...)

Szabó Anna

Kiss Tünde

Les tendances dans la formation des mots en français contemporain

Marosvári Mária

Lovas Judit

Les locutions figées dans la presse française contemporaine

Marosvári Mária

Németh Szandra

Étude contrastive de la coordination dans Boule de suif de Maupassant et sa traduction hongroise

Skutta Franciska

Oláh Anita

La signification des motifs musicaux dans les premiers récits tristaniens

Kiss Sándor

Pálinkás Annamária

La guerre franco-prussienne dans la littérature française (et allemande)

Szabó Anna

Ráczné Nyilas Csilla

L'Effet tomatis et ses applications dans le domaine de l'intégration des langues vivantes

Kiss Sándor

Tóth Gabriella

La présence des objets dans les nouvelles fantastiques de Maupassant

Szabó Anna

 

 

Szakdolgozatok 2004-ben

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Birinyi Nóra

La place de la langue française dans le monde

Marosvári Mária

Boross Erzsébet

Polysémie et catégorisation sémantique

Marosvári Mária

Cziczeri Noémi Katalin

Le système d'élection en France et dans l'Union Européenne

Marosvári Mária

Dancs Ágnes

La muraille dans les romans de Chrétien de Troyes

Halász Katalin, Kiss Sándor

Fazekas Anikó

Le règne de Louis XIV et les châteaux de Versailles

Marosvári Mária

Hankó Ivett

L'Auvergne, le centre de l'entreprise Michelin

Marosvári Mária

Hatvani Ildikó

Canadianismes

Marosvári Mária

Homa Krisztina

Le rôle de Maximilien Robespierre pendant la Révolution française de 1789

Marosvári Mária

Jakab Szilvia

Les images spatiales dans le roman du Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes

Kiss Sándor

Nyerlucz Szilvia

L'Idée de la décadence chez Emile M. Cioran

Gorilovics Tivadar

Ősz Ágota

Sur l'ancrage épistémique des verbes modaux français

Kiss Sándor

Papp Nóra

Les châteaux de la Loire

Marosvári Mária

Petre Kinga

Analyse de la construction passive en "être participe passé" en français

Kiss Sándor

Szabó Lóránt

Étude de la traduction hongroise des expressions imagées dans La Symphonie pastorale

Kiss Sándor

Tóth Marianna

Le français parlé dans la littérature contemporaine : Daniel Pennac

Marosvári Mária

Végh Judit

Les Métamorphoses d'Ovide et quelques adaptations médiévales

Kiss Sándor

 

 

Szakdolgozatok 2003-ban

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Adorján Mária

La figure de l'enfant chez Roger Martin du Gard à travers trois œuvres choisies

Gorilovics Tivadar

Babicz Adrienn

Les effets stylistiques dans les formes proverbiales françaises

Marosvári Mária

Budai Noémi

Verlan, le code roi dans le français moderne

Marosvári Mária

Bujdosó Tamás László

L'Expression de la perspective du message dans le texte des Deux captivités de Tristan

Kiss Sándor

Csele Andrea

Analyse narratologique d'Un Crime de Georges Bernanos

Skutta Franciska

Csíki Krisztina

Le cinéma français

Aleva Tünde

Honti Mónika Anita

Le rapport auteur-lecteur chez André Gide

Gorilovics Tivadar

Komóczi Krisztina

Passions dans la Comédie humaine d'après Eugénie Grandet et Le Père Goriot

Gorilovics Tivadar

Majnár Éva

Jacques Cartier : le début de l'histoire du Canada français

Marosvári Mária

Mátyás Judit

Les moments et les lieux du loisir à l'époque de l'impressionnisme

Marosvári Mária

Mészáros Anikó

L'Imaginaire et les procédés narratifs chez Marguerite Duras

Skutta Franciska

Mogyorósi Krisztina

Festivals en France

Aleva Tünde

Murárné Kató Eszter

Jorge Semprun, Le grand voyage

Gorilovics Tivadar

Némethyné Nábrádi Eszter Ágnes

Songer dans la France du XVIIe siècle

Lukovszki Judit

Szabó Judit Ildikó

L'Espace dans Samuel Beckett, Molloy. Approche phénoménologique de la dimension spatiale de l'univers romanesque

Skutta Franciska, Bényei Tamás

Szegedi Zsuzsanna

Des proverbes et des locutions communs du français et du hongrois dans le domaine des animaux

Marosvári Mária

Tiszai Mária

Le camembert

Aleva Tünde

Turcsán Krisztina

L'Itinéraire de Silence dans Le Roman de Silence de Heldris de Cornouailles

Halász Katalin

 

 

Szakdolgozatok 2002-ben

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Balázsy Bella

 La métaphorisation des sentiments par des expressions dans le domaine connotatif du chaud et du froid dans le Rideau Cramoisi et Le Plus Bel Amour de Don Juan de Jules Barbey d'Aurevilly

Marosvári Mária

Barabás Bernadett

 Les caractéristiques et les difficultés de l'évaluation

Aleva Tünde

Bú Márta

La danse, langage universel de l'homme

Marosvári Mária

Czárich Katalin

La diversité de la civilisation française

Aleva Tünde

Fekete Gabriella

La métonymie et les parties du corps

Marosvári Mária

Filep Tímea

La stratégie d'acquisition de la compétence culturelle en français langue étrangère

Aleva Tünde

Fülöp Erika

Le paradis de Narcisse. Art et auto-contemplation dans À la Recherche du Temps perdu de Proust

Gorilovics Tivadar

Hegedűs Erika

Les différentes tendances dans l'enseignement des langues au cours des siècles

Aleva Tünde

Járai Ildikó

L'amour dans quelques œuvres de Molière

Lukovszki Judit

Király Veronika

La néologie par emprunt dans la presse française d'aujourd'hui

Marosvári Mária

Kiss Barbara

Le café comme institution. La relation entre le café et les mouvements esthétiques

Marosvári Mária

Kovács Erika

La France vue par les jeunes Hongrois

Marosvári Mária

Kovács Zita

Classification des déterminants et des pronoms dits indéfinis

Kiss Sándor

Madár Júlia

Le personnage fantastique dans les nouvelles de Prosper Mérimée

Szabó Anna

Mógor Zoltán

 Les valeurs sémantiques du présent de l'indicatif en français dans le texte narratif

Kiss Sándor

Nagy Márta Anna

Chapitres de la culture viticole française

Marosvári Mária

Papdi Eszter

La Famille mauriacienne

Szabó Anna

Popovics Ferenc

 Analyse du langage de football dans la presse française contemporaine

Marosvári Mária

Sárvári Tamás

Proverbes et dictons français

Marosvári Mária

Sashegyi Virág

La situation des femmes françaises d'aujourd'hui

Marosvári Mária

Szabó Etelka

 Timoléon, ou deux interprétations d'un thème de Plutarque et leurs rapports intertextuels

Gorilovics Tivadar

Vági Jutka Noémi

Difficultés dans l'acquisition de la construction factitive

Marosvári Mária

Vasas Csilla

Les analogies et les différences des verbes pronominaux français et italiens dans Les Malavoglia

Kiss Sándor

Végső Ágnes

La chanson comme instrument dans l'enseignement de la langue française

Aleva Tünde

 

 

Szakdolgozatok 2001-ben

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Berkó Roland

Pour une lexicologie structurale - à travers l'analyse d'effets acoustiques

Kiss Sándor

Buze Veronika

Analyse des mots et des locutions argotiques (Tonino Benacquista : La commedia des ratés)

Marosvári Mária

Csoma Ildikó

 La figure de la mère dans trois romans de Marguerite Duras (L'Amant, Un barrage contre le Pacifique, Le Vice-consul)

Skutta Franciska

Csörgőné Kovács Nóra

Analyse de Phèdre eu égard à l'esthétique du théâtre classique

Lukovszki Judit

Fekete Gyöngyi

 Jeu dans le jeu dans le théâtre d'Albert Camus

Lukovszki Judit

Földes Erika

Les constructions infinitives

Kiss Sándor

Gabanyecz Mónika

Le problème de la mort dans quatre œuvres de Ionesco

Lukovszki Judit

Gál Éva Ágnes

Analyse complexe de L'Amant de Marguerite Duras

Skutta Franciska

Gáll Andrea

Le Petit Robert

Marosvári Mária

Hatvani Anikó

Noël comme thème de civilisation et d'enseignement

Aleva Tünde

Hedrich Andrea

René, Adolphe et Octave : les héros souffrant de la maladie du siècle

Szabó Anna

Kavalecz Bernadett

Les termes désignant la vie sentimentale de Lanval de Marie de France

Kiss Sándor

Kelemen Ildikó

Marie de France: Deus Amanz. Analyse du texte du point de vue étymologique

Kiss Sándor

Kiss Anita Júlia

 Les tentatives d'unification et la France de 1914 à 1957

Aleva Tünde, konzulens: Pallai László

Kolláth Edina

Étude du langage de la publicité

Marosvári Mária

Kóti Katalin

La Normandie : Perle unique

Marosvári Mária

Kovács Anita

La féminisation des noms de métiers

Marosvári Mária

Lak Judit

Rapports de coréférence dans une lettre littéraire (Maupassant: Souvenirs)

Skutta Franciska

Leel-Őssy Ágnes

Le langage des personnages dans Le Père Goriot

Marosvári Mária

Mantlik Anikó

La langue et la société

Kiss Sándor

Morvay Kata

La Normandie vue par les artistes

Marosvári Mária

Nagy Éva

"Le démon dans la cave." Espaces masculins et féminins ou répression et évasion dans Les fous de Bassan d'Anne Hébert

Skutta Franciska

Németh Orsolya

L'artiste sandien

Szabó Anna

Pallai Mária

 Voler avec Ionesco. Le phénomène de l'envol humain dans le théâtre d'Eugène Ionesco

Lukovszki Judit

Simon Ildikó

Étude comparative des proverbes français et allemands (animaux domestiques: chien, chat, cheval)

Marosvári Mária

Szabó Ildikó

Les styles dans l'œuvre de Queneau

Marosvári Mária

Takács Mónika

Constellations de Joan Miró et d'André Breton

Skutta Franciska

Tiszai Emese

Abréviations, troncations, sigles

Marosvári Mária

Varga Beáta

Analyse comparative des verbes hongrois - construits de noms - finissant en -ul, -ül, -ít, - sít et de leurs équivalents français

Marosvári Mária

 

 

Szakdolgozatok 2000-ben

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Benyik Adrienn

Thèmes et personnages dans les quatre grands romans de Boris Vian

Tegyey Gabriella

Dézsi Edina

Thèmes féminins, thèmes colettiens

Tegyey Gabriella

Enyedi Zsuzsanna

Film et récit. L'œuvre romanesque et son adaptation au cinéma

Tegyey Gabriella

Fricz Julianna

Analyse contrastive du complément circonstanciel de lieu dans Moderato Cantabile

Skutta Franciska

Hamcherif Ramóna

Le problème de l'Autre dans L'Invitée de Simone de Beauvoir

Szabó Anna

Horváth Gabriella

L'expression du passé dans la traduction française de l'œuvre de Zsigmond Móricz : A boldog ember

Skutta Franciska

Kaknics Eszter

Le fonctionnement de la conversation dans le récit littéraire

Skutta Franciska

Kálnay Anita

L'amour malheureux dans les romans de Boris Vian

Tegyey Gabriella

Kasnyikné Roszik Gyöngyi

Les images de la société dans deux romans de Flaubert

Tegyey Gabriella

Kazsik Katalin Eszter

Mémoires d'une jeune fille rangée. La formation individuelle de Simone de Beauvoir à travers son œuvre autobiographique

Tegyey Gabriella

Kiss Diána

La constitution du personnage à partir des couleurs dans l'œuvre romanesque de Marguerite Duras

Tegyey Gabriella

Kozma Kornélia

La mise en texte du personnage dans le cycle de Thérèse de Mauriac

Szabó Anna

Lantos Evelin

L'évolution de la consonne "j" en français et en espagnol

Kiss Sándor

Mihalovics Natália

Analyse pragmatique de Bel-Ami de Maupassant (centrée sur les actes de discours de type directif)

Kiss Sándor

Mikó Éva

Analyse de deux illustrations des Contes de Perrault

Skutta Franciska

Nagy Katalin

Analyse du temps dans Le Lys dans la vallée de Balzac

Skutta Franciska

Németh Violetta

Utilisation de l'ordinateur dans l'enseignement de la langue française

Aleva Tünde

Péterffy Anikó

 Problèmes de diphtongaison en toscan

Kiss Sándor

Pethő Katalin Brigitta

Analyse comparative de quelques locutions en français et en allemand

Marosvári Mária

Ricz Ágnes

Le rôle des images chez Jean Cocteau

Tegyey Gabriella

Rózsa Barbara

Le rôle des lettres dans l'œuvre sandienne

Szabó Anna

Sári Máté

Analyse de l'utilisation des anaphores dans l'Étranger de Camus

Skutta Franciska

Sebestyén Márta

 Le rôle du jeu dans l'enseignement de la langue française

Aleva Tünde

Seres Fanny

 La carotte râpée - le nouveau roman à la Nathalie Sarraute

Tegyey Gabriella

Sipos Szilvia

 Rapports de coréférence dans un texte narratif (Alphonse Allais : La barbe)

Skutta Franciska

Stefánné Bátkai Judit

Les particularités du discours oral et son enseignement

Marosvári Mária

Szikszay Zsuzsanna

"Être breton" tout en gardant son passé historique, littéraire, mythique et folklorique

Marosvári Mária

Szilágyi Anita

 Les thèmes de l'appartenance et de la séparation dans un roman de Ramuz

Tegyey Gabriella

Szűcs Anita

 Les liaisons: présentation théorique et pratique

Kiss Sándor

Tallósy Ilona

Les termes de la vie sentimentale dans Cligès ou La fausse morte

Kiss Sándor

Varga Fruzsina

 Antonin Artaud et Michel de Ghelderode

Lukovszki Judit

 

 

Az 1990-es években megvédett szakdolgozatok

Szakdolgozatok 1999-ben

 

hallgató

dolgozat címe

témavezető

Belák Viktória

Le sens symbolique des espaces construits et des espaces naturels dans quelques romans médiévaux

Halász Katalin

Bittó Dóra

Texte et musique dans Esther de Racine

Lukovszki Judit

Bódi Beatrix Babett

 Acteurs et actants dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre

Skutta Franciska

Csete Borbála

Le personnage du narrateur dans trois romans de Marguerite Duras (Un barrage contre le Pacifique, L'Amant, L'Amant de la Chine du Nord)

Skutta Franciska

Gyarmati Mariann

La Camargue. Le milieu naturel et les hommes comme support d'enseignement

Marosvári Mária

Kerényi Zsófia

Étude lexicologique de L'Assommoir de Zola. Expressions imagées dans le domaine de la nourriture et de la boisson

Kiss Sándor

Kucsinka Gabriella

Types de propositions en ancien français (Marie de France: Laüstic)

Kiss Sándor

Molnár Erika

Le lyrisme médiéval et les pastourelles au Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècles). Présentation de la complexité des phrases

Halász Katalin

Nagy Beáta

L'emploi des temps passés en français

Kiss Sándor

Orosz Enikő Judit

Li Fet des Romains. Comparaison de la philosophie stoïcienne et de celle du christianisme d'après La Pharsale de Lucain et son adaptation en ancien français

Halász Katalin

Orosz Gyöngyi

La réalisation de la déclinaison bicasuelle dans Les Serments de Strasbourg, La Séquence de Sainte Eulalie et La Vie de Saint Léger

Kiss Sándor

Pápay Nikolett

« L'exorcisme du gouffre intérieur » dans les Récits fantastiques de Théophile Gautier

Tegyey Gabriella

Péter László

Remarques sur les dénominations des maladies en français

Kiss Sándor

Riskó Réka Kinga

Développement politique ou la voie de Jules César jusqu'à l'autocratie dans le miroir des Faits des Romains. Imagination et faits historiques au Moyen Âge

Halász Katalin

Sipos Gyöngyvér

L'espace dans Moderato cantabile de Marguerite Duras

Skutta Franciska

Sipos Mónika

Les termes désignant l'habillement dans Madame Bovary de Flaubert

Kiss Sándor

Szén Krisztina

Étude comparative de l'expression des sentiments négatifs dans des dictionnaires français contemporains (TLF, DFC, Le Petit Robert)

Marosvári Mária

Takács Dóra

Les régionalismes lexicaux en Belgique

Marosvári Mária

Tóth Eszter

Le fantastique de l'espace. Analyse de quelques nouvelles de Maupassant

Skutta Franciska

Tóth Judit

Les obsessions du récit durassien

Tegyey Gabriella

Viola Annamária

Le développement de la subjectivité dans la littérature du XIIIe siècle

Halász Katalin

 

 

Szakdolgozatok 1998-ban

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Balogh Bernadett

 Analyse structurale de Manon Lescaut de l'Abbé Prévost

Kiss Sándor

Baloghné Szilágyi Tünde

Les laideurs du monde derrière Les Belles Images de Simone de Beauvoir

Tegyey Gabriella

Bodnár Angéla

 Le français est-il en crise ? Introduction au problème du franglais

Marosvári Mária

Bosánszki Anikó

 Cycle des Sept Sages. Déguisements et contes dans Le Roman de Cassidorus

Halász Katalin

Buttyán Ildikó

Symboles et symbolisme dans Sylvie de Nerval

Kiss Sándor

Dajkó Adrienn

La négation en ancien français

Kiss Sándor

 Ésik Mónika

Formes d'expression langagière impressives dans les titres des articles de presse contemporaine

Marosvári Mária

Gönczi Ágnes

 Communication de la figure de l'auteur dans Enfance de Nathalie Sarraute

Skutta Franciska

 Juhász Erika

Comparaison des locutions et des expressions figées dans le français, le hongrois et l'anglais

Kiss Sándor

 Koleszár Éva

 Analyse des contes populaires (Contes de Provence, de Bretagne, et du Pays d'Oc)

Skutta Franciska

Komiszár Nanetta

La structure des expressions de couleur dans la langue française contemporaine

Kiss Sándor

Kovács Zsuzsa

 La fonction romanesque du décor dans quelques récits de Colette

Tegyey Gabriella

Papp Zsuzsanna

 Analyse comparative de l'utilisation des anaphores dans un texte linguistique et un texte littéraire (Combettes - Tomassone : Le texte informatif ; Colette : Duo)

Skutta Franciska

 Polyák Dóra

L'Apparition et le développement du symbolisme à travers les œuvres de Baudelaire, de Rimbaud, de Verlaine et de Mallarmé

Tegyey Gabriella

 Pósán Anita

Autobiographie et fiction dans l'œuvre de Nathalie Sarraute

Tegyey Gabriella

Stefánné Bátkay Judit

Analyse lexicologique d'un roman d'Émile Zola : La Terre - avec des remarques contrastives à propos de la traduction d'Ilona Bartócz

Marosvári Mária

Szabó Sára

 India Song de Marguerite Duras : Texte, théâtre, cinéma

Tegyey Gabriella

Szladek Emese Zsuzsanna

Le système des personnages dans un roman arthurien du Moyen Âge tardif : Ysaÿe le Triste

Halász Katalin

 Szutor Erika

Étude contrastive de trois traductions de La Faute de L'Abbé Mouret d'Émile Zola

Marosvári Mária

 Turai András

De la polysémie des expressions

Kiss Sándor

Vajda Krisztina

 Analyse des locutions-comparaisons sous des aspects divers

Marosvári Mária

 

 

Szakdolgozatok 1997-ben

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Bartis Rita

Analyse morphologique des Contes de Charles Perrault

Skutta Franciska

Kovács Lívia

Villehardouin et Clari : La conquête de Constantinople. Étude comparative de la composition des deux chroniques, selon les points de vue des narrateurs

Halász Katalin

Kujbusné Nemes Mónika

Jeux dramatiques à l'école primaire pour l'enseignement du français

Lukovszki Judit

Marádi Krisztina

Les dénominations de la femme en ancien français

Kiss Sándor

Mohácsi Éva

Dostoïevski et Camus : Influence et divergence

Tegyey Gabriella

Nagy Éva Natália

Fonction des analogies animales dans trois romans de Zola (L'Assommoir, Germinal, La Bête humaine)

Marosvári Mária

Sándor Péter

Jean-Paul Sartre en 1939

Gorilovics Tivadar

Tóth Gabriella

L'Espace comme moyen pour représenter le sentiment de la peur dans quelques nouvelles de Maupassant

Skutta Franciska

Újszászi Éva

La distinction entre homme et femme, ou le message socioculturel des dictionnaires de langue

Marosvári Mária

Varró Anna Hajnalka

La chasse au bonheur dans Le Rouge et le Noir de Stendhal

Tegyey Gabriella

Vilistein Orsolya

Roger Martin du Gard et la religion

Gorilovics Tivadar

Zubály Tímea

Âme, cœur et esprit, ou comment situer une trinité ancestrale dans la conscience des locuteurs hongrois et francais

Marosvári Mária

 

 

Szakdolgozatok 1996-ban

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Barna Erika

Les moyens poétiques dans le premier théâtre de Maurice Maeterlinck (Pelléas et Mélisande)

 

Lukovszki Judit

Buna István

Analyse structurale de la nouvelle fantastique du XIXe siècle

 

Skutta Franciska

Katona Krisztina

Sémiologie des couleurs dans Madame Bovary et dans Salammbô

 

Szabó Anna

Középesy Dóra

L'Impossibilité de l'amour au XIXesiècle : la représentation des femmes dans certaines nouvelles de Théophile Gautier et de Villiers de l'Isle-Adam

 

Géraldine Rocque

Mezősi Katalin

Les héros de Racine face à la mort (Phèdre, Andromaque, Bérénice, Esther)

 

Lukovszki Judit

Nagy Edit

Beckett comique. Jeu, humour et ironie dans L'Innommable

 

Skutta Franciska

Papp Ildikó

Analyse narratologique des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos

 

Skutta Franciska

Rezsdovics Melitta

Les Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet

 

Ádám Anikó, Szabó Anna

 Sarkadi Lívia

Analyse narrative et thématique des Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar

 

Skutta Franciska

 Tóth Krisztina

Le monument historique à valeur métaphorique dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo

 

Ádám Anikó, Gorilovics Tivadar

 

 


 

 

Szakdolgozatok 1995-ben

 

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Bentamra Csaba Rédha 

Étude comparée du lexique de la persuasion dans le français, l'anglais et le hongrois

Kiss Sándor

Berentés Éva

La légende de la mort du roi Arthur

Kiss Sándor

Csukásné Bodnár Mária 

Les monuments historiques de Paris comme modèles d'apprentissage de la civilisation française

Marosvári Mária

Feld Andrea

Étude comparée des prépositions indiquant le lieu et le temps

Kiss Sándor

Gombos Erika 

Narcisse ou la théorie du symbole. André Gide : Le Traité du Narcisse

Ádám Anikó

Győrfi Erika

Économie et politique à travers les néologismes

Marosvári Mária

Ibrányi Erzsébet

L'examen des parties du discours dans la Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal

Kiss Sándor

Illyés Gabriella

Le symbolisme des couleurs : étude comparative

Kiss Sándor

Karsai Xénia

Caractéristiques générales des adverbes

Kiss Sándor

Kiss Renáta

Présentation lexicographique de quelques dictionnaires français-hongrois entre 1865 et 1932

Marosvári Mária

Kovács Tímea 

La figure d'Arlequin dans le théâtre de l'absurde des années 1950

Lukovszki Judit

Kuti Kinga

Les visages de la femme dans les contes de Charles Nodier

Ádám Anikó

Liszkainé Gaál Klára

Le rôle des fêtes dans l'enseignement du français à l'école générale en Hongrie

Marosvári Mária

Lovasné Zsadányi Tünde

L'enseignement de la civilisation française à l'école primaire

Marosvári Mária

Löffler Karolina

Étude comparée des conjugaisons et de l'emploi des temps verbaux en français et en portugais

Kiss Sándor

Osvay Péter

Réflexions sur la nature diabolique de l'art à propos d'une nouvelle fantastique de Théophile Gautier (Deux acteurs pour un rôle)

Ádám Anikó

Szabó Zsuzsanna

L'image de Paris à travers trois œuvres d'Émile Zola (L'Assommoir, Une page d'amour, La Curée)

Marosvári Mária

Szalai Csilla

L'Espace féminin dans quelques romans du 19e siècle

Szabó Anna

Tilki Tünde

La traduction des locutions dans Le Ventre de Paris d'Émile Zola. Étude contrastive

Marosvári Mária

Varga Ildikó 

Don Juan, du Baroque au Romantisme

Ádám Anikó

Varga Zsuzsanna

La Femme bourgeoise chez Maupassant (nouvelles, Une Vie)

Szabó Anna

 

 

 

 

 

Szakdolgozatok 1994-ben

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Bocska Ágnes Fatime

L'Expression et la mise en forme dramatique d'une révolte abhumaniste dans Altanima de Jacques Audiberti

Lukovszki Judit

Dálnoki Anita

Le langage de la publicité

Marosvári Mária

Deák Zsuzsa

La différentiation sexuelle dans le langage

Marosvári Mária

Fodor Gabriella

L'aspect historique dans La Pricesse de Clèves

Tegyey Gabriella

Gutper Ildikó

Jean-Marie Gustave Le Clézio : La Guerre. Lecture philosophique

Gorilovics Tivadar

Herczeg Tibor

Remarques sur la structure des articles dans le Dictionnaire de la langue française d'Émile Littré

Marosvári Mária

Hornyák Krisztina

Le rôle des locutions dans La bête humaine de Zola

Marosvári Mária

Kaló Krisztina

« Nous apportez-vous quelque chose de nouveau ? » La prise de conscience progressive d'Alain Robbe‑Grillet vis‑à‑vis de sa propre théorie

Gorilovics Tivadar

Kicsák Lóránt

Le problème de l'actualisation linguistique en français moderne

Kiss Sándor

Komon Erika

Le rôle des adjectifs de couleur dans trois romans d'Émile Zola (La Curée, La Joie de vivre, Le Rêve)

Marosvári Mária

Sallai István

Expression linguistique de l'idée de la quantité dans la langue française

Kiss Sándor

Szabó Szilvia

Le comportement de la consonne palatale « yod » dans le mot au cours de l'évolution historique du français

Kiss Sándor

Tóth Ildikó

Les changements des termes de couleur dans la langue française

Kiss Sándor

Vizsnyiczai Zita

Examen comparatif des adverbes et des locutions adverbiales de temps dans le français et dans le hongrois

Skutta Franciska

 

 

Szakdolgozatok 1993-ban

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Góczán Gabriella

Analyse narratologique des nouvelles de George Sand (La Marquise, Lavinia, Metella, Mattea, Pauline)

Szabó Anna

Kerekes Emese

La description du milieu humain dans Consuelo et La Comtesse de Rudolstadt de George Sand

Szabó Anna

Pál Enikő

La fonction de l'ouverture dans les nouvelles de Guy de Maupassant

Skutta Franciska

Kovács Ildikó

Les personnages féminins dans les romans de Simone de Beauvoir

Tegyey Gabriella

Szilágyi Ildikó

La religion et les motifs de l'au-delà dans l'œuvre de Jules Supervielle

Kiss Sándor

 

 

Szakdolgozatok 1992-ben

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Bartkó János

Quelques traits spécifiques du style zolien d'après son roman, La Curée

Marosvári Mária

Körömi Gabriella

Les narrateurs de l'Heptameron

Halász Katalin

Kovács Erika

Examen contrastif de la modalité dans le hongrois et dans le français

Skutta Franciska

Kovács Zsuzsanna

Analyse sémiotique du personnage. Lazare Chanteau - le jeune homme désillusionné de son époque (Zola : La Joie de vivre)

Szabó Anna

Palágyi Krisztina Andrea

Les personnages romanesques de Marguerite Duras (Les petits chevaux de Tarquinia, Moderato cantabile, Dix heures et demie du soir en été, Le ravissement de Lol V. Stein)

Skutta Franciska

Pályi Csilla

Analyse de quelques termes récurrents dans L'Assommoir d'Émile Zola

Marosvári Mária

Szirmai Ágnes

Subdivision du temps. Synchronie et diachronie

Kiss Sándor

Tokai Andrea

Néologismes de la langue française dans différents types de journaux

Marosvári Mária

 

 

Szakdolgozatok 1991-ben

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Bottyán Kinga

Le nain dans quelques romans arthuriens

Halász Katalin

Csűry Andrea

Les pronoms indéfinis dans le français contemporain

Kiss Sándor

Csűry István

Cas limites dans le système phonologique du français contemporain. Les semi-voyelles

Skutta Franciska

Nagy Ildikó

Ouvertures romanesques chez George Sand

Szabó Anna

 

 

Szakdolgozatok 1990-ben

 

hallgató

a dolgozat címe

témavezető

Bak Magdolna

Les rapports sémantiques exprimés par la conjonction « quand »

Skutta Franciska

Cseke Marianna

Le courant algérianiste et ses prolongements

Serge Andrieu

Jámbor Klára

La structure des Lais de Marie de France

Kiss Sándor

Milus Zsuzsanna

Les termes de la vie sentimentale dans la Légende de la vie de Saint Alexis 

Kiss Sándor

 Posta Anikó 

Les locutions verbales dans L’Assommoir d’Émile Zola concernant l’alimentation, la boisson et l’ivrognerie 

Marosvári Mária

 

Erasmus-program