A tanszékről

Hírek - események

Fotópályázat

CsatolmányMéret
fotopalyazat_2017dec.pdf20.17 KB

C'est ça la France - Szerintem Franciaország

A DE Francia Tanszéke

FOTÓPÁLYÁZATOT

hirdet középiskolai diákok és egyetemi hallgatók részére. 

Témája: "Szerintem Franciaország..."

Készítsetek képeket pl.: egy tárgyról, ételről, épületről, emberekről stb., ami felidézi számotokra Franciaországot, a francia nyelvet és kultúrát. Egy pályázó több képet is beküldhet. A fotókat a tanszék facebook oldalára fogjuk feltölteni.

A képeket a következő címre várjuk: forgacs.aniko@arts.unideb.hu

Beküldési határidő: január 31-ig folyamatosan

Nyeremények (ajándékcsomag): 
1. közönségdíj a legtöbb like-ot begyűjtő fotó készítőjének
2. a tanszéki zsűri díja a legötletesebb, legmeghatóbb, legkülönlegesebb kép beküldőjének
Eredményhirdetés: február első hetében

 

Munkatársak

A tanszék oktatói

Airault Frédérick

Személyes adatok: 

Frédérick AIRAULT
Anyanyelvi lektor

Oktatási terület: 
francia/frankofón civilizáció ; alkalmazott nyelvészet ; szakmódszertan ; gazdasági szaknyelv

 

 

 

Elérhetőség: 

Iroda: 427/a
Telefon:  +36-52-512-900/22138 mellék
Email:  frederick.airault@arts.unideb.hu

Fogadóóra: 
2. szemeszter (2017-2018) : hétfő, 13.00-14.00

Szakmai önéletrajz: 

(Bővebben : https://www.linkedin.com/in/airault-fr%C3%A9d%C3%A9rick-b9141840/

Képzettség/képesítés

Oklevéles franciatanár

2008. Master 2 Pro-Dili (Didactique des Langues et environnements informatiques), Maine Egyetem, Franciaország - levelező

Nyelvoktatás az új technologiákkal ; értékeléstudomány elmélete ; nyelvi audit ; nyelvpolitika, multimédiás elemzése és készítése ; kutatási módszertan ; 250 órás szakmai gyakorlat a Maine egyetemi laboratóriummal (LIUM, Franciaország) : e-learning tanítás és új eszközök elemzése ; szakdolgozat egy szakmai francia internetes nyelvtanfolyam értékelési módszereiről (CEBS, Ausztria)

2003. Maîtrise FLE, Grenoble III egyetem, Franciaország - levelező

A francia, mint idegen nyelv tanításmódszertana ; szakmai francia-nyelvtanítás ; kultúra és irodalomtanítás ; nyelvtan ; nyelvészet ;számítástechnikai eszközök használata a nyelvtanításban ; 100 órás szakmai gyakorlat egy magyar gímnáziumban

1996. Licence LCE Anglais, Versailles-St-Quentin-en-Yvelines egyetem, Franciaország

Angol és Amerikai Civilizáció és Irodalom ; nyelvészet ; fordítás ; fonológia/fonetika

Oktatási tevékenység

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok
(i) a DE BTK-n képzési szintenként
 • BA:
  1. Nyelvváltozatok és nyelvhasználat (elmelet ; gyakorlat)
  2. Franciaországismerete (elmelet ; gyakorlat)
  3. A frankofón országok (elmelet)
  4. Szövegolvasás (gyakorlat)
  5. Fonetika (gyakorlat)
 • MA:
  1. Újabb tendanciák a francia nyelvoktatásban (elmelet)
  2. Módszertan (gyakorlat)
  3. Civilizáció és didaktika (elmelet)
 • Egyéb : 
 1. BT Nyelvi felkészítő - Kezdő-, közép- és haladó szintek
 2. Szövegértési és fordítási gyakorlat
 3. TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0008 "Szak-nyelv-tudás" : Francia középfokú nyelvvizsgára felkészítő szaknyelvi kurzus ; Szerző (fejezetek) : 8., 11., 12., 17., 18., 19, 20. 
 4. Vállalati szaknyelv felkészítés
 5. Vizsgáztatás (alapvizsga, mediterrán szak)
 6. Lektorálás
(ii) a DE más karain képzési szintenként

--- DE GTK : francia üzleti szaknyelv ; nyelvvizsgáztatás

Egyéb közéleti tevékenység

 • Egynyelvű francia nyelvvizsgák (DELF-DALF) vizsgáztatója
 • Zöld Út Gazdasági Nyelvvizsgaközpont vizsgáztatója
 • BGE Gazdasági Nyelvvizsgaközpont vizsgaztatója 

Kitüntetések, szakmai elismerések

megnevezés évszám kibocsátó intézmény
Parancsnoki gratuláló levél 2000 ENSOA (Franciaország)
     
     
     
     
     

Egyéb szakmai jellegű információk, adatok

Munkahelyek és beosztások

-2012- : Anyanyelvi lektor (Magyarország)

UNIDEB, BTK Francia Nyelv és Irodalom Tanszék

-2002-2012 : Üzleti francianyelv oktató, vállalati iskolaigazgató (Magyarország)

Michelin Hungária Kft

-2000-2002 : Anyanyelvi lektor (Magyarország)

MFIA (Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány)

-1999-2000 : Angoltanár (Franciaország)

ENSOA (Ecole Nationale de Sous-Officiers d'Active)

Nyelvismeret

Francia (anyanyelv), angol, magyar, spanyol

Publikációk jegyzéke

 

Csűry István

Személyes adatok: 

Dr. habil. CSŰRY István PhD
egyetemi docens

Oktatási terület: nyelvészet, fordítás

Kutatási terület: szövegtan, szemantika, lexikológia, pragmatika

Elérhetőség: 


Iroda: 427.
Telefon: +36-52-512-900/22158 mellék
Email: csury.istvan@arts.unideb.hu

Fogadóóra: 
Kedd 14:00-16:00 (bejelentkezés/egyeztetés ajánlatos e-mailben vagy az ügyvivő szakértőnél).
 

Szakmai önéletrajz: 

Képzettség/képesítés: 

magyar-francia szakos középiskolai tanár, 1991, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok
(i) a DE BTK-n képzési szintenként

BA:

A francia nyelvtudomány fő irányai

Bevezetés a fordítás módszertanába

Francia fonetikai gyakorlat

Francia fordítási gyakorlat

Francia nyelvészeti szeminárium

Francia nyelvváltozatok és nyelvhasználat

Franciaország politikai intézményrendszere

Számítógép a fordításban

MA:

Nyelvészeti alapú szövegelemzés (Digitális bölcsészet, Franciatanár)

A francia nyelv számítógépes feldolgozása (Digitális bölcsészet)

Kreditrendszerű képzés:

Az Európai Unió múltja és jelene

Fordításmódszertani ismeretek

Francia fonetikai gyakorlat

Francia fordítási gyakorlat

Francia leíró nyelvtani gyakorlat

Francia nyelvészeti előadás

Francia nyelvészeti szeminárium

Franciaország politikai intézményrendszere

HLP-technológiák

FSZ:

Dokumentumszerkesztés

Prezentációs és moderációs technikák

Számítástechnikai és multimediális alapismeretek

SZTK:

Hazai és nemzetközi szervezetek és intézmények

(ii) a DE más karain képzési szintenként

--

(iii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

Kreditrendszerű képzés:

Francia fonetikai szeminárium (Budapest, ELTE, 1997)

Francia nyelvészeti előadás és szeminárium (Budapest, PPKE, 1996-2001)

MA:

Les connecteurs et l'organisation des textes (Párizs, Université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, 2006)

Szövegtan, kontrasztív nyelvészet (Erasmus oktatói mobilitás keretében):

 • 2002: Université du Littoral - Côte d'Opale, Dunkerque (F)
 • 2004, 2006, 2008: Université de Rouen (F)
 • 2008: Université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle (F)
B) oktatásszervezői tevékenység
(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

8

2

OTDK

3

 

egyéb:

 

 

(ii) szakfelelősség

Romanisztika alapképzési (BA) szak (DE)

Franciatanár mesterképzési (MA) szak (DE; szakképzettség-felelős)

(iii) szakirányfelelősség

Romanisztika alapképzési (BA) szak / Francia szakirány (DE)

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

A francia nyelv számítógépes feldolgozása (3 kr)

Bevezetés a romanisztikába (6 kr)

Nyelvészeti alapú szövegelemzés (3 kr)

Nyelvtörténet (6 kr)

Francia nyelvészet I. (4 kr)

Francia nyelvészet II. (3 kr)

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)
Doktori képzésben
A) oktatott kurzusok

DENYDI:

Pragmatikai szeminárium

Szemantikai szeminárium

Lexikológiai szeminárium

LANGAGE & LANGUES - Ecole Doctorale 268, Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle (2006):

La partie initiale de la phrase et de l'énoncé à l'écrit et à l'oral

B) törzstagság
C) témavezetés
(i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult: --
(ii) folyamatban lévő: 1

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek

 • A szöveg lexiko-grammatikai dimenziója és interpretációja:
  • a szöveg makrostruktúrája
  • a konnektorok szerepe a konnexióban és a koherenciában,
  • a lexikológia szövegtani aspektusai,
  • a szövegszerkezet és a szintaxis összefüggései,
  • az ellentét mint szemantiko-pragmatikai viszony.
 • A forgatókönyv mint szemantikai/pragmatikai kategória

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

PhD (nyelvtudomány)

2001

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Habilitáció 2006 Debreceni Egyetem

C) főbb publikációs adatok: 51

 • I. Könyv: 3            
  1. Magyarországon idegen nyelven: 1
  2. Magyarországon magyarul: 2
 • II. Tankönyv, jegyzet: 1 + fejezetek
  1. Magyarországon idegen nyelven: 1 szerk. + 10 fejezet
 • III. Szerkesztett  kötet: 4
  1. Magyarországon idegen nyelven: 4
 • IV. Könyvfejezet: 8
  1. Külföldön idegen nyelven: 3
  2. Magyarországon idegen nyelven: 2
  3. Magyarországon magyarul: 3
 • V. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány: 4
  1. Magyarországon idegen nyelven: 2
  2. Magyarországon magyarul: 2
 • VI. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány: 20
  1. Külföldön idegen nyelven: 2
  2. Magyarországon idegen nyelven: 5
  3. Magyarországon magyarul: 13
 • VII. Ismertetés, recenzió: 4
  1. Magyarországon idegen nyelven: 2
  2. Magyarországon magyarul: 2
 • VIII. Egyéb publikációk: 7
 • idézettség: 28

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

POLIGLOTT SZÖVEGTANI-SZÖVEGNYELVÉSZETI KUTATÓPROGRAM

2003-2005

OTKA

résztvevő

Az ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai (TÁMOP 4.2.-08/1/0008-0009 ) 2009–2011 NFÜ résztvevő
A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007) 2010-2012 NFÜ résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel

Magyarországon
a.       bizottsági tagság/elnökség

A DAB Nyelvtudományi Munkabizottságának elnöke (2008-2011)

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

a Revue d'Études Françaises szerkesztőbizottságának tagja (2009-)

az Officina Textologica szerkesztőbizottságának tagja (2009-)

a Colloquia Contrastiva Savariae szerkesztőbizottságának tagja (1994-1998)

c.      szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

Lektorálás (Petőfi S. János szerk.: Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diskurzusához; Officina Textologica 11., Debrecen, 2005)

peer review-k:

Argmentum (2011: 1)

Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak-Zielińska (szerk.) Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique (2010: 6)

OTKA pályázatok és záróbeszámolók bírálata (2008: 2, 2010: 2)

 külföldön
a.       bizottsági tagság/elnökség: --
b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség:

Romanica Cracoviensia c. folyóirat tanácsadó bizottságának tagja (2013 -)

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

A "Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique" c. konferencia tudományos bizottságának tagja (Varsói Egyetem, 2009)

F) egyéb tudományos tevékenység

 • 2010: a MANYE XX. Kongresszusa szervező bizottságának elnöke, prgrambizottságának tagja
 • 1999: Szövegtan a francia tanulmányokban (konferencia szervezője), Debrecen
 • 1997: Francia-magyar összehasonlító nyelvészeti konferencia szervezője, Szombathely

Egyéb közéleti tevékenység: 

 1. Vezetői és egyéb megbízatások:
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
   • tanszékvezető (DE Francia Tanszék, 2005-2014)
   • A BTK Tanácsának tagja (2005-2013)
   • A BTK Stratégiai és Minőségbiztosítási Bizottságának tagja (2008-2013)
   • A BTK tudományos és külső kapcsolatok dékánhelyettese (2010-2013)
   • A DE Nemzetközi Bizottságának tagja (2010-2013)
   • A TEK Marketing Munkabizottságának tagja (2010-2013)
  2. más intézménynél Magyarországon
   • mb. tanszékvezető (BDTF, Szombathely, 1991-1998)
   • külügyi titkár (BDTF, Szombathely, 1992-1993)
  3. külföldön: --
 2. Egyéb:
  1. a Magyarországi Franciatanárok Egyesületének elnökségi tagja (1997-1999)
  2. a Szombathelyi Bartók Fesztivál Barátainak Köre elnökségének tagja (1996-1999)

Kitüntetések, szakmai elismerések: 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

Kutatástámogatási pályázat díja 2001 Debreceni Akadémiai Bizottság
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj 2002 Oktatási Minisztérium
Kutatói ösztöndíj 2004 Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme (Párizs)
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2008 Magyar Tudományos Akadémia

Egyéb szakmai jellegű információk, adatok: 

Munkahelyek és beosztások:

1991 - 1994:   főiskolai tanársegéd, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék (Szombathely)

1994 - 1998:   főiskolai adjunktus (ugyanott)

1998 - 2001:   egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem (korábban Kossuth Lajos Tudományegyetem), Francia Tanszék

2002 - 2005:   egyetemi adjunktus (ugyanott)

2005 -:            egyetemi docens (ugyanott)

Jelentősebb tanulmányutak:

1990:               Franciaország (Grenoble, Université Stendhal, 2 hónap, a Francia Kormány Ösztöndíjasaként - fonetikai kutatások)

1996 - 1997:     Franciaország (Párizs, Maison des Sciences de l'Homme, 2 hónap, a Francia Kormány Ösztöndíjasaként - pragmatikai és szemantikai kutatások)

2000:               Franciaország (Université d'Angers, 1 hónap; TEMPUS - lexikológiai kutatások)

2004:               Franciaország (Párizs, Maison des Sciences de l'Homme, 3 hónap, meghívott kutatóként - szemantikai, pragmatikai és számítógépes nyelvfeldolgozási kutatások)

2006:               vendégtanár (maître de conférences invité, Párizs,Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle, 3 hónap)

Csűry István publikációinak jegyzéke

Kálai Sándor

Személyes adatok: 
Dr.
Kálai Sándor
PhD
adjunktus
Oktatási terület: 
modern francia irodalom, filmtörténet, filmelmélet, tömegkultúra, populáris irodalom
Kutatási terület: 
modern francia irodalom, irodalomelmélet, tömegkultúra
Elérhetőség: 
Iroda: 
427./a
Telefon: 
+36-52-512-900/22137 mellék
Fogadóóra: 
szerda 12:00-13:00 (17/1), csütörtök 12:00-13:00 (17/1)
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
magyar nyelv és irodalom - francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (1998. KLTE, Debrecen)
Oktatási tevékenység: 

II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL)

A) oktatott kurzusok
(i)a DE BTK-n képzési szintenként:

a Francia Tanszéken:
1999 és 2009 között a DE BTK Francia Tanszékén:
1999 és 2002 között doktoranduszként majd predoktorként:
Modern francia irodalom (18., 19., 20. század) előadás
Modern francia irodalom (18., 19., 20. század) szeminárium
2003 és 2009 között egyetemi tanársegédként:
Modern francia irodalom (18., 19., 20. század) előadás
Modern francia irodalom (18., 19., 20. század) szeminárium
Francia fordítási szeminárium
Francia országismereti szeminárium (francia filmtörténet)
Bevezetés az irodalmi szövegelemzésbe
Szakdolgozati szeminárium
A bolognai rendszerben:
BA:
Bevezetés a romanisztikába: irodalom I-II (szem.)
Francia irodalom a 18. században (ea.)
Francia irodalom a 19. században (ea.)
Francia irodalmi szeminárium
Francia szövegolvasó szeminárium
Művészetek Franciaországban III: A film
Záródolgozati szeminárium
Tanári MA:
Irodalomkritikai szövegolvasás

2009-től a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken:
BA:
Bevezetés a média tanulmányozásába (szem.)
Médiaszövegek elemzése (szem.)
Filmelmélet (ea.)
Populáris zenei kultúra (ea.)
Sajtódiskurzus-analízis (szem.)
Az irodalom és a sajtó műfajai (ea.)
Médiakultúra a 19. és 20. században (ea.)
Záródolgozati előkészítő szeminárium
Szakdolgozati előkészítő szeminárium
MA:
Tartalom- és diskurzuselemzés (szem.)
Populáris kultúra a 19. és 20. században (ea.)
Szakdolgozati előkészítő szeminárium

óraadó, DE BTK Összehasonlító és Világirodalmi Tanszék (2005. szeptember-2008 augusztus, 18. századi világirodalom előadás és szeminárium)
óraadó, DE BTK, Francia Tanszék (2009-től)

(ii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként:
Erasmus oktatói mobilitás, 2 hét, 2004, Poitiers, Franciaország
Erasmus oktatói mobilitás, 2 hét, 2006, Angers, Franciaország
Erasmus oktatói mobilitás, 2012, INALCO, Párizs, Franciaország
Meghívott oktató:
Téluq (Téléuniversité de Québec), Montréal, 2012 augusztus 15-szeptember 15.

B) oktatásszervezői tevékenység:

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

lezárult folyamatban lévő
szakdolgozati: 53 lezárult, 18 folyamatban
OTDK: 4 lezárult, 4 folyamatban
egyéb: PhD: 3 folyamatban

(ii) szakfelelősség
(iii) szakirányfelelősség
(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével):
Romanisztika alapszak – francia szakirány: 1. Bevezetés a bölcsészettudományok módszertanába 2. Frankofón társadalom és politika (15 kr)
Kommunikáció- és médiatudomány alapszak: 1. Filmelmélet (3 kr) 2. Populáris zenei kultúra (3 kr) 3. Médiakultúra a 19-20. században (3 kr)
Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak: 1. Populáris kultúra és médiakultúra a 19-20. században (5 kr), 2. Médiaműfajok (4 kr)
(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.):
MFIA (Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány) koordinátor: 2006-2009
Francia tanszéki OTDK-felelős: 2002-2009
Francia tanszéki szakkollégiumi koordinátor: 2008-2009
Kommunikáció tanszéki OTDK-felelős: 2009-
Az OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottságának kari képviselője 2012-

III. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN (LEHETŐSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL)

A) oktatott kurzusok: A modern francia regény (Zola és a naturalizmus), A mai francia regény, Kultúra- és médiaelméletek
B) törzstagság: DE, Irodalomtudományok Doktori Iskola
C) témavezetés: (i) sikeresen lezárult: (ii) folyamatban lévő: 3

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek: modern francia irodalom, filmtörténet, filmelmélet, tömegkultúra, populáris irodalom

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés évszám kibocsátó intézmény
PhD 2004 DE

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)
• könyv: Magyarországon magyarul: 2
• tankönyv, jegyzet: -
• szerkesztett kötet: Magyarországon idegen nyelven: 1
• könyvfejezet: külföldön idegen nyelven: 1; Magyarországon idegen nyelven: 3; Magyarországon magyarul: 4
• szakfolyóiratban megjelent tanulmány: külföldön idegen nyelven: 8, Magyarországon idegen nyelven: 1; Magyarországon magyarul: 11
• Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány: külföldön idegen nyelven: 5; Magyarországon idegen nyelven: 3; Magyarországon magyar nyelven: 3
• ismertetés, recenzió: külföldön idegen nyelven: 4; Magyarországon magyarul: 18
• egyéb publikációk: fordítás, lektorálás: 6 egyéb: 2
• idézettség: független hivatkozás: 32

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma időszak adományozó intézmény szerep
Középkori és XIX-XX. századi francia irodalom. Magyar-francia kapcsolatok. 1997-2000 OTKA T 23155 sz. pályázat résztvevő
Az emlékezet medialitása, emlékezet-helyek a populáris kultúrában 2010. július 1 - 2012. június 30 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel
• Magyarországon
a. bizottsági tagság/elnökség
b. szerkesztőbizottsági tagság:
2008-től az Agave-kiadó Simenon-sorozatának szerkesztője
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
2002- TDK-dolgozatok bírálása
2004- 1 Phd-értekezés opponense, bizottsági tagság 2 PhD-eljárásban, szigorlatoztatás 1 PhD-eljárásban
• külföldön
a. bizottsági tagság/elnökség
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.):
F) egyéb tudományos tevékenység
Société Octave Mirbeau, Angers, Franciaország, correspondant étranger,
Association des Amis du roman populaire, Amiens, Franciaország, correspondant étranger
Association internationale des chercheurs en littérature populaire et culture médiatique, Limoges, Franciaország, alapító tag, 2011-től a conseil administratif tagja

Kitüntetések, szakmai elismerések: 

VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK
• pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

Juhász Géza-díj 1996 KLTE, Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet
OTDK, Humántudományi Szekció, Összehasonlító Irodalomtudomány (3. helyzés) 1997 OTDT

Ösztöndíjak:

Tempus-ösztöndíj, Angers, Franciaország, 1996, február-május
Erasmus-ösztöndíj, Angers, Franciaország, 2000. február-június
Francia kormányösztöndíj, 2 hét, Párizs, Franciaország, 2002 december
Bourse Braudel, Maison des Sciences de l’Homme – la Ville de Paris, 2007. október-december (3 hónap)
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Párizs, 2010. július-szeptember (3 hónap)

Egyéb szakmai jellegű információk, adatok: 

Konferenciák:
1. Hankiss János Tudományos Ülésszak, Debrecen, 1997. október 16-18.
2. Colloque des doctorants en littérature française, Eger, 2000. december 9.
3. V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Jyväskylä, Finnország, 2001. augusztus 6-10.
4. Journées D'Etudes Françaises, Szeged, 2004, október 7-8
5. La NRF et Nyugat: deux projets culturels à révisiter, Budapest, 2004, november 8-9.
6. Voyage à travers l'Europe - autour de La 628-E8 d'Octave Mirbeau, Université Marc Bloch - Strasbourg, 28-30 septembre 2007
7. Médecine, sciences de la vie et littérature en France et en Europe, de la Révolution à nos jours, Grenoble - Université Stendhal-Grenoble 3, 12,13,14 et 15 mars 2008.
8. Mozgásban - Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról, lehetőségekről, Debreceni Egyetem, 2008 augusztus 28-29 (szekcióelnök).
9. Les fictions du politique, du 18e siècle à nos jours, Université Marc Bloch- Strasbourg, 29-31 janvier 2009, Strasbourg
10. La réception d'Émile Zola en Europe de L'Est, Université de Vienne, 3-5 décembre 2009
11. Du Grand Inquisiteur à Big Brother : le pouvoir dans la littérature et les arts de la fin du XIXe siècle à nos jours, Université Stendhal-Grenoble 3, 2 - 4 juin 2010.
12. De la création à la réception : Les Voyages extraordinaires de Jules Verne, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 17-20 novembre 2010.
13. De Milady à Darth Wador : les Méchants dans les romans populaires (4e Rencontres Internationales du Roman Populaire), Association des Amis du Roman Populaire-Université de Paris 3-Bibliothèques d’Amiens Métropole, Amiens, 8-9 avril 2011.
14. Zenei szubkultúrák médiareprezentációja, Pécsi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2011. április 28-29.
15. Querelles d’écrivains (XIXe-XXIe siècles), De la dispute à la polémiques, (5e journées d’études du groupe COnTEXTES), Université de Liège, Liège, 12-13 mai 2011.
16. Les racines populaires de la culture européenne, Université de Louvain, Louvain-la-Neuve, 12-13-14 octobre 2011.
17. Vivre l’histoire, Université Paris-Est Marne-la-Vallée et Université Adam Mickiewicz Poznan, Paris (Académie Polonaise des Sciences), Paris, 27-28 octobre 2011.
18. Emlékezethelyek a populáris kultúrában, Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2012. február 23-24.
19. Pratiques sérielles dans les littératures médiatiques, Université Paris Ouest-Nanterre, 10-11 mai 2012.
20. Perverse identities – Identities in conflict, Institute for Research on Identity and Society, University of Lleida, 15-16 november 2012.

Előadások :
1. Populáris kultúra-Médiakultúra workshop, Debreceni Egyetem Soó Rezső Kutatóháza, Síkfőkút, 2007. április 14. (Populáris kultúra, médiakultúra, periodizáció).
2. Populáris kultúra-Médiakultúra workshop, Debreceni Egyetem Soó Rezső Kutatóháza, Síkfőkút, 2009. április 4. (Georges Simenon és a francia irodalmi mező).
3. Empreintes du roman policier, avec Jacques Dubois (Université de Liège), Le Fram, 15 septembre 2010.
4. Simenon és a francia bűnügyi regény, Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet (Tetthelyek és könyvtárak), 2011. szeptember 23.
5. A kommunikáció- és médiakutatás műhelyei: Kommunikáció- és médiakutatás a Debreceni Egyetemen – Maksa Gyulával közösen, PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2012. március 8.
6. Humán tudományok az egészségügy kontextusában, 2012. november 8, DE OEC NK Magatartástudományi Intézet Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék (Variációk orvosok irodalmi ábrázolására)

Konferenciaszervezés :
1. Du sexe, rien d'autre, 7e Journée d'Études Françaises, Debreceni Egyetem, Francia Tanszék, 2007. október 4-5-6.

Marádi Krisztina

Személyes adatok: 
Dr.
Marádi Krisztina
PhD
adjunktus
oktató
Oktatási terület: 
nyelvtörténet, akalmazott nyelvészet, gazdasági szakfordítás, tolmácsolás, nyelv- és stílusgyakorlat
Kutatási terület: 
Diakrón nyelvészet, elsősorban szemantikai, lexikológiai kérdések; Jogi és adminisztratív nyelvhasználat kérdései; Traduktológia
Elérhetőség: 
Iroda: 
423.
Telefon: 
+36-52-512-900/22243 mellék
Fogadóóra: 
hétfő 11.30-12.30
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
Külkereskedelmi idegennyelvi levelező, 1992. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
Francia szakos bölcsész, 1997. Kossuth Lajos Tudományegyetem
Francia gazdasági szakfordító és szaktolmács, 2005 ELTE
Spanyol gazdasági szakfordító, 2006 ELTE
Olasz gazdasági szakfordító, 2009 ELTE
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

Nyelvtörténet, alkalmazott nyelvészet, Gazdasági szakfordítás, Tolmácsolás

(i) a DE BTK-n képzési szintenként

(ii) a DE más karain képzési szintenként

(iii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

B) oktatásszervezői tevékenység

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

 11

 6

OTDK

 

 

egyéb:

 

 

(ii) szakfelelősség

(iii) szakirányfelelősség

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

A szakfordítás nyelvészeti megalapozása (25 kr)

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

Oktatási bizottsági tag

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok

B) törzstagság

C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

 

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek

Nyelvtörténet, gazdasági, jogi és adminisztratív nyelvhasználat

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

 PhD

 2004

 Debreceni Egyetem

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 • könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.):
 • könyvfejezet:
 • szakfolyóiratban megjelent cikk: 2
 • konferencia kiadványban megjelent cikk: 5
 • tanköny: 1
 • műfordítás: 2
 • idézettség

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

 

 

 

vezető / résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

 külföldön

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

F) egyéb tudományos tevékenység

Egyéb közéleti tevékenység: 
 • vezetői és egyéb megbízatások:
 •  
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
  2. más intézménynél Magyarországon
  3. külföldön
 • ...
Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 • pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

 

 

 

 Ösztöndíjak:
2002. Franciaország: állami kutatói ösztöndíj
2004. Franciaország: BELC ösztöndíj

Egyéb szakmai jellegű információk, adatok: 

Konferencia részvétel külföldön

L'image de la France à travers un matériel vidéo

("Stéréotypes et prototypes nationaux en Europe"; colloque international organisé par l'Institut hongrois à Paris, Párizs, 2005.)

Pirates, zombies, chevaux de Troie, ou l’effet de la cybercriminalité sur notre vocabulaire

(XXV CILPR : Congrès international de Linguistique et de Philologie Romanes, Innsbruck, 2007.)

La néologie dans le langage juridique

(Ier Congrès international de Néologie des langues romanes, Barcelona, 2008.)

 

Konferencia részvétel Magyarországon

Kínos kérdés. A Francia és a magyar nyelv kontrasztív lexikológiai összevetése

(III. Nyelvészeti PhD Konferencia, Szeged, 1999. )  

Les jeux de mots dans les albums d'Astérix

(Colloque international sur le rire, le comique et l’humour, Pécs, 2000.)

Les mots font l'amour. Les jeux langagiers chez les surréalistes

(Colloque international sur le jeu, Pécs, 2001.)

La liberté dérivationnelle en ancien français

("Lingue romanze nel Medioevo", convegno internazionale, Piliscsaba, 2002.)

Les changements du langage culinaire

 (Témabemutató előadás, Debrecen, 2003.)

L'héritage classique dans le langage juridique

("Journées d’études françaises", Budapest, 2006.)

Cent euros, c’est cent balles ?

(„Phraséologie disciplinaire et interdisciplinaire” Conférence internationale organisée par l'Institut d'Études Allemandes de l'Université de Pannonie Veszprém (Hongrie) et la Société Européenne de Phraséologie (EUROPHRAS) Veszprém,  2006.)

Le sexisme dans le langage juridique

 ("Journées d’études françaises", Debrecen, 2007.)

 

Műfordítás

François FAVRE : Mani, Christ d’Orient, Bouddha d’Occident, Editions du Septenaire, 2002 ; Mani, Kelet Krisztusa, Nyugat Buddhája, L.N.L. Kiadó, Hajdúszoboszló, 2007, 666. oldal

Amin MAALOUF: Les jardins de lumière, Editions de Jean-Claude Lattès, 1991; A fény kertjei, L.N.L Kiadó, Hajdúszoboszló, 2008, 350 oldal

 

Cikkfordítás
Éva Simon : Description, caractérisation et relation des personnages dans la version franco-italienne d'Ogier le Danois. Études de littérature médiévale, Studia Romanica, Debrecen, 2000, 137-155.

 

Kontrollszerkesztés

Tiziano TERZANI: La fine è il mio inizio, Casa Editrice Longanesi, 2006; A vég nekem a kezdet, Fordította: Kertész Csilla, Libretto Könyvkiadó Kft, Budapest, 2009, 475 oldal

 

Oktatási segédanyag

Francia eredetiben sorozat (lektorálás): 

Idézetek, aforizmák
Viccek, adomák
Anekdoták
Spanyol eredetiben sorozat (szerkesztés): Idézetek, aforizmák
Olasz eredetiben sorozat (szerkesztés): Idézetek, aforizmák
Strucc Könyvkiadó, Budapest, 2003-2005

Nagy Andrea

Személyes adatok: 
Dr. habil.
NAGY Andrea
PhD
egyetemi docens
Oktatási terület: 
francia leíró nyelvtan, sajtóolvasás, sajtótörténet, szemantika, a francia zene története
Kutatási terület: 
francia morfoszintaxis, szövegnyelvészet, szemantika, kontrasztív és alkalmazott nyelvészet, a fordítás elmélete és gyakorlata, a nyelvészet és a nyelvoktatás kapcsolata
Elérhetőség: 
Iroda: 
423.
Telefon: 
+36-52-512-900/22243 mellék
Fogadóóra: 
kedd 13.30 - 14.30
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
francia nyelv és irodalom - orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 1991, Kossuth Lajos Tudományegyetem
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

a DE BTK-n képzési szintenként

Alapképzés (BA)

Francia leíró nyelvtani előadás

Francia leíró nyelvtani gyakorlat

Sajtóolvasó és fordító szeminárium

A mai francia média

Nyelvtan, szöveg, nyelvhasználat

Szemantika

Művészetek Franciaországban: zene

Felsőfokú szakképzés

Szaksajtó-olvasás

Szakirányú továbbképzés

Interkulturális ismeretek

B) oktatásszervezői tevékenység

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

25

3

OTDK

1

1

egyéb:

 

 

(ii) szakfelelősség

(iii) szakirányfelelősség

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

Művészetek Franciaországban (9 kr)

Gyakorlati francia nyelv I. (16 kr)

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok

Bevezetés a fordításkritikába

B) törzstagság

C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek:

francia morfoszintaxis, szövegnyelvészet, szemantika, kontrasztív és alkalmazott nyelvészet, a fordítás elmélete és gyakorlata, a nyelvészet és a nyelvoktatás kapcsolata

 

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

habilitáció

2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

PhD

2001

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 • könyv: 2
 • tankönyv: 1
 • könyvfejezet: 5
 • lektorált tudományos cikk: 24

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

Francia szövegtani kutatások 1997-1998 Művelődési és Közoktatási Minisztérium vezető

Poliglott szövegtani-szövegnyelvészeti kutatóprogram

2003-

(2005-ig OTKA)

résztvevő

"A szöveg- és stílusvizsgálat sajátos irányai" kutatóprogram 2010-2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 résztvevő
       

 

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

a.       bizottsági tagság/elnökség

PhD szigorlati bizottsági tag, ELTE, 2008 június (Simon Péter)

PhD szigorlati bizottsági tag, ELTE 2008 november (Fodor Antónia)

PhD bíráló bizottsági tag, DE, 2010 március (Ádám Péter)

PhD szigorlati bizottsági tag, DE, 2014 január (Peneva Fotinova Dennica )

b.      szerkesztőbizottsági tagság

Francia-Magyar Nagyszótár, Akadémiai Kiadó, 1997-1998

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

Koós Eszter PhD-hallgató (ELTE) tanulmányának bírálata, 2010 április

Simon Péter PhD-hallgató (ELTE) PhD-disszertációjának opponense, 2010 július

 

külföldön

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

F) egyéb tudományos tevékenység

Egyéb közéleti tevékenység: 
 • vezetői és egyéb megbízatások:
 1.  
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten:  a Francia Tanszék tanszékvezető-helyettese, a DE Tehetséggondozó Programjának és Tudományos Diákkörének Francia tanszéki felelőse
  2. más intézménynél Magyarországon
  3. külföldön
 • ...
Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 • pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

"Klebelsberg Kuno emlékére" Szakalapítvány ösztöndíja 2003 Oktatási és Kulturális Minisztérium

a francia kormány kutatói ösztöndíja

2005

Franciaország

Békésy György Posztdoktori ösztöndíj 2003-2006 Oktatási és Kulturális Minisztérium
a DE BTK dékánjának dicsérete 2011 DE BTK
 

Szilágyi Ildikó

A doktori programokban oktató aktív nyugdíjasaink

Kiss Sándor

Személyes adatok: 
Dr.
Kiss Sándor
CSc
ny. egyetemi docens
DE nyelvészeti doktori iskola francia alprogramjának vezetője; Studia Romanica nyelvészeti sorozatának szerkesztője
Oktatási terület: 
francia nyelvészet; középkori francia irodalom
Kutatási terület: 
francia nyelvtörténet; újlatin összehasonlító nyelvészet; kései latin nyelv; általános és francia stilisztika; magyar-francia kontrasztív nyelvleírás; szövegnyelvészet; középkori francia és provanszál költészet
Elérhetőség: 
Iroda: 
427./a
Telefon: 
+36-52-512-900/22138 mellék
Fogadóóra: 
péntek 10.00-11.00
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
francia-latin szakos középiskolai tanár, 1964, KLTE
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

(i) a DE BTK-n képzési szintenként

(ii) a DE más karain képzési szintenként

(iii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

B) oktatásszervezői tevékenység

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

 

 

OTDK

 

 

egyéb:

 

 

(ii) szakfelelősség

(iii) szakirányfelelősség

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok

B) törzstagság

C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

 

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek
B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

 

 

 

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 • könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.): x
 • könyvfejezet: y
 • stb.: z
 • idézettség

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

 

 

 

vezető / résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

a.       bizottsági tagság/elnökség
b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
 külföldön
a.       bizottsági tagság/elnökség
b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
F) egyéb tudományos tevékenység
 

Egyéb közéleti tevékenység: 
 • vezetői és egyéb megbízatások:
 •  
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
  2. más intézménynél Magyarországon
  3. külföldön
 • ...
Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 • pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

Lukovszki Judit

Személyes adatok: 
Dr.
Lukovszki Judit Anna
PhD
egyetemi docens
Oktatási terület: 
francia irodalom és színház történet, és irodalom- és színház elmélet
Kutatási terület: 
színházelmélet, Ionesco, a francia színház története
Elérhetőség: 
Iroda: 
427./a
Telefon: 
+36-52-512-900/22138 mellék
Fogadóóra: 
szerda 10-11 óra
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
magyar-francia szakos középiskolai tanár
egyetemi diploma, 1975, KLTE BTK
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

 

(i) a DE BTK-n képzési szintenként

BA:

Klasszikus francia irodalom (gyakorlat)

XX. századi francia irodalom (előadás)

Művészetek Franciaországban (festészet) (gyakorlat)

Művészetek Franciaországban (színház) (gyakorlat)

Osztatlan kredites képzés:

XX. századi francia dráma és színház

Bevezetés a régi francia irodalomba (reneszánsz)

Francia irodalom a klasszikus korban

 

(ii) a DE más karain képzési szintenként

(iii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

B) oktatásszervezői tevékenység

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

20

5

OTDK

5

1

egyéb:

 

 

(ii) szakfelelősség

(iii) szakirányfelelősség

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

Régi francia irodalom (6 kr)

Francia irodalom I. (4 kr)

Francia irodalom II. (3 kr)

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok

B) törzstagság

C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő 1

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek Dráma- és színházelmélet, a francia dráma és színház története, Ionesco

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

PhD

1997

KLTE BTK

 habilitáció  2004  Debreceni Egyetem BTK

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

I. Könyv

1. Magyarországon magyarul: 1

II. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Magyarországon idegen nyelven: 3
2. Magyarországon magyarul: 18

III. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven: 2
2.  Magyarországon idegen nyelven: 6
3. Magyarországon magyarul: 3

IV. Ismertetés, recenzió

1. Magyarországon magyarul: 5

 

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

 

 

 

vezető / résztvevő

       
       

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

    szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)1

 

F) egyéb tudományos tevékenység

konferenciákon tartott előadások: 14

 

Egyéb közéleti tevékenység: 
 • vezetői és egyéb megbízatások:
 •  
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
  2. más intézménynél Magyarországon
  3. külföldön
 • ...
Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 • pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

ösztöndíj Rouen

1975

kormányközi

ösztöndíj Párizs  1978  kormányközi
ösztöndíj Párizs  1981  kormányközi
ösztöndíj Liege  1995  kormányközi
ösztöndíj Párizs 2002 Mellon Alapítvány
ösztöndíj Párizs 2007 Erasmus

 

Egyéb szakmai jellegű információk, adatok: 

A Hatvani István szakkollégiumban tutora 5 hallgatónak.
A Pálffy István Színházi Szakkollégiumban szaktanár.
DETEP rendszerben témavezető 2 hallgatónak

Skutta Franciska

Személyes adatok: 
Dr. habil.
SKUTTA Franciska
PhD
docens
Tanszéki Erasmus-koordinátor
Oktatási terület: 
francia leíró nyelvtan, nyelvészet, narratológia
Kutatási terület: 
szövegnyelvészet, narratológia, Marguerite Duras
Elérhetőség: 
Iroda: 
427./a
Telefon: 
+36-52-512-900/22138 mellék
Fogadóóra: 
csütörtök, 15.30-17.00
 
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
angol-francia szakos középiskolai tanár, 1976, Kossuth Lajos Tudományegyetem
egyetemi doktor, 1981, Kossuth Lajos Tudományegyetem
PhD, 1997, Kossuth Lajos Tudományegyetem
habilitáció, 2012, Debreceni Egyetem
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

BA:

Bevezetés a bölcsészettudományok módszertanába (gyakorlat)

Francia fonetikai gyakorlat

Francia leíró nyelvtan előadás

Francia fordítási gyakorlat

Szövegtani gyakorlat (Gazdasági szakfordítói specializáció)

A francia nyelv története (előadás)

A francia nyelvtudomány fő irányai (előadás)

Alkalmazott nyelvészet (szeminárium)

 

Kredites képzés:

Francia nyelvészeti előadás

Francia nyelvészeti szeminárium

  

(i) a DE BTK-n képzési szintenként

(ii) a DE más karain képzési szintenként

(iii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

B) oktatásszervezői tevékenység

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

 50

 

OTDK

 2

 

egyéb: DETEP

 1

 

 

(ii) szakfelelősség

(iii) szakirányfelelősség

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

Modern francia nyelvészet (21 kr)

Nyelvészet (3 kr)

Francia nyelvészeti alapismeretek (4 kr)

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok

Francia leíró nyelvtan

A mondattan szemantikai vonatkozásai

Francia szövegnyelvészet

Szövegtipológia

 

B) törzstagság

C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

(i) 1

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek

Szövegnyelvészet: koherencia, anafora, tematikus progresszió

Narratológia: nyelvészeti hatások a francia narratológiában, a narratológia XX. századi fejlődése;

narratológiai elemzések XIX.-XX. századi francia elbeszélő művekben

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

PhD

habilitáció 

 1997

2012

 Kossuth Lajos Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

 

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 • Könyv: 1 (hazai, idegen nyelven)
 • Szerkesztett kötet: 1 (hazai, idegen nyelven) (társszerkesztő)
 • Könyvfejezet: 21 (külföldön - 5; hazai, idegen nyelven - 9; magyarul - 7)
 • Szakfolyóiratban megjelent tanulmány: 19 (külföldön - 4; hazai, idegen nyelven - 3; magyarul - 12)
 • Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány: 13 (külföldön - 9; hazai, idegen nyelven - 3; magyarul - 1)
 • Ismertetés, recenzió: 2 (külföldön - 2)
 • Idézettség: 23 hivatkozás + 7 recenzió külföldön

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

 

 

téma

időszak

adományozó

 intézmény

szerep

Elbeszélő műfajok narratológiai-szemiotikai

és történeti vizsgálata a franciában

1991-1993

OTKA

1/3 1690

résztvevő

A stílus fogalma az újabb francia nyelv- és irodalomtudományi kutatásokban (1960-1990)

1991-1994

OTKA

2070

résztvevő

Szövegkonstrukció a kései latintól a mai franciáig

1995-1998

OTKA

T 018274

résztvevő

Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram

2003-2005

OTKA

T 043350

résztvevő

Az igenem mondattani és szövegszemantikai vizsgálata a latintól a mai franciáig

2005-2008

OTKA

K 48813

résztvevő

Szövegnyelvészet és elbeszéléselmélet

2010-2014

 

OTKA

K 81913

 

résztvevő

A szöveg- és stílusvizsgálat sajátos irányai TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 - résztvevő

 

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.):

opponálás:  KLTE - 3; DE - 1; ELTE - 2

védési bizottság tagja: KLTE - 1; DE - 3; ELTE - 8  

habilitációs bizottság tagja: DE - 1

 külföldön 

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

F) egyéb tudományos tevékenység

Egyéb közéleti tevékenység: 
 • vezetői és egyéb megbízatások:
 •  
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
  2. más intézménynél Magyarországon
  3. külföldön
 • KLTE BTK kari megbízatások:
 • kari TEMPUS-koordinátor, 1991-1995
 • KLTE Külügyi Bizottságának tagja, 1995-1998
Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 • pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

 Miniszteri dícséret

 1990

 Művelődési miniszter 

Francia-magyar kormányközi ösztöndíj, Párizs (1-3 hónap) 1977,1979,1985,1994,1996,1997 Francia kormány
Soros-ösztöndíj (konferencia-hozzájárulás) 1997, XVI. Nemzetközi Nyelvészkongresszus, Párizs Soros Alapítvány
Tempus-ösztöndíj 1992, Angers (Franciaország), 1 hónap  EU
Erasmus-ösztöndíj 1998 óta évente 1 hét az Angers-i Egyetemen  EU
Meghívott kutatói ösztöndíj 1999, 1 hónap, Angers-i Egyetem; 2005, 2 hét Angers-i Egyetem Angers-i Egyetem
     
Egyéb szakmai jellegű információk, adatok: 

Részvétel nemzetközi konferenciákon (előadással):

Nemzetközi Nyelvészkongresszus - Párizs, 1997, Prága, 2003

Nemzetközi Romanisztikai Kongresszus - Palermo, 1995, Brüsszel, 1998, Salamanca, 2001 (szekcióelnök), Aberystwyth, 2004, Innsbruck, 2007, Valencia, 2010, Nancy, 2013

Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság Kongresszusa - München, 1988

Nemzetközi Modern Filológiai Társaság Kongresszusa - Budapest, 1984, Novi Sad, 1990

Nemzetközi "George Sand Társaság" Konferenciája - Debrecen, 1992 (szervezőbizottság tagja), Montreal, 1994

Nemzetközi Irodalomtudományi Konferencia Prof. Ch. Angelet tiszteletére - Leuven, 1997

 

Tematikus konferenciák:

"Alakpárok" - Nemzetközi Francia Irodalomtudományi Konferencia - Debrecen, 1989

Nemzetközi Francia-Magyar Kontrasztív Nyelvészeti Konferencia - Szombathely, 1997

"Titkos terek, tiltott helyek" Nemzetközi Konferencia - Herstmonceux (Anglia), 1998

Nemzetközi Francia Szövegtani Konferencia - Debrecen, 1999

"Jean-Loup Trassard életműve" Nemzetközi Irodalomtudományi Konferencia - Angers, 1999

"Centrum és periféria" Nemzetközi Nyelvészeti Konferencia - Nové Hrady (Csehország), 2009

"A mondat kommunikatív perspektívája" Nemzetközi Nyelvészeti Konferencia - Ceské Budejovice, 2011

"A könyörgés az irodalomban" Nemzetközi Irodalomtudományi Konferencia, Angers, 2011 

"A mondat kommunikatív perspektívája" / 2 Nemzetközi Nyelvészeti Konferencia - Nancy, 2012

Részvétel hazai konferenciákon, többek között a DE Szövegnyelvészeti Kutatócsoportjának rendszeres konferenciáin és a "Journées d'Études Françaises" konferenciákon, valamint alkalmankénti nyelvészeti konferenciákon.

 

Oktatás, ill. előadás tartása külföldi egyetemeken (meghívásra, ill. oktatói csere keretében):

1985, Bresti Egyetem (Marguerite Duras)

1989, Hollandia - Belgium: Amsterdam (Vrije Universiteit), Groningen, Leiden, Nijmegen, Gent, Leuven (Katolikus Egyetem) (Marguerite Duras, narratológia, Szerb Antal) 

1999, Leuveni Katolikus Egyetem (narratológia)

2002, Kingstoni Egyetem (Marguerite Duras, francia leíró nyelvtan)

 

Oktatás hazai intézményekben, alkalmankénti felkérésre:

DE Magyar Irodalmi Intézet, Hatvani István Szakkollégium (narratológia)

DE Angol-Amerikai Intézet (narratológia, angol nyelvű előadások)

ELTE Nyelvészeti Doktori Iskolájának Romanisztikai Programja (szövegnyelvészeti kutatói szeminárium)

 

Részvétel egyetemi doktori, ill. PhD-szigorlaton / védésen:

- KLTE, védés: bíráló (3), bizottsági tag (1)

- DE, vizsgáztató: francia nyelvészet (2), irodalomelmélet (1)

- DE, védés: bíráló (1), bizottsági tag (3, ebből 1 angol nyelven)

- ELTE, védés: bíráló (2), bizottsági tag, ill. titkár (8)

 

Hazai szakmai előadások (franciául):

1984, Budapest, Francia Intézet: a Marguerite Duras-filmhét megnyitóján Duras munkásságáról

1995, Budapest, Egyetemközi Francia Központ, nyelvészeti tudományos ülés

 

Társasági tagság:

Magyar Nyelvtudományi Társaság

Jean-Richard Bloch Társaság, Párizs

CERIEC Irodalomtudományi Társaság, Angers 

 

Nyelvismeret:

francia, angol (felsőfok); német (olvasás, társalgás), olasz (olvasás) 

Adminisztratív munkatársak

Forgács Anikó

Személyes adatok: 

Forgács Anikó

ügyintéző

Elérhetőség: 
Iroda: 
427.
Telefon: 
+36-52-512-900/22159 mellék
Fogadóóra: 
minden nap 10:00 - 12:00
Szakmai önéletrajz: 

-

Tóth Eszter

Személyes adatok: 
TÓTH Eszter
könyvtáros
Elérhetőség: 
Iroda: 
427/a
Telefon: 
+36-52-512-900/22735 mellék
Fogadóóra: 
Hétfő, kedd 10:00 - 13:00; szerda, csütörtök 13:00 - 15:00; péntek 10:00 - 12:00
Szakmai önéletrajz: 

-

Korábbi munkatársaink

Gorilovics Tivadar

Személyes adatok: 
Prof. Dr.
GORILOVICS Tivadar
CSc
professor emeritus
Kutatási terület: 
19-20: sz. francia irodalom- és eszmetörténet,, m-fr kapcsolatok, annotált szövegkiadások, fordításirodalom.
 
Elérhetőség: 

tanszéki iroda

Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
francia-magyar szakos középiskolai tanár
1955 Eötvös Loránd Tudományegyetem
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

(i) a DE BTK-n képzési szintenként

(ii) a DE más karain képzési szintenként

(iii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

B) oktatásszervezői tevékenység

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

 

 

OTDK

 

 

egyéb: PhD

3

6

(ii) szakfelelősség

(iii) szakirányfelelősség

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok

B) törzstagság

C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

 

Tudományos tevékenység: 

) főbb kutatási területek

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

CSc

PhD (kandidátusi alapján

Habilitáció

1970

1995

1995

MTA

KLTE

KLTE

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 • könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.): 3/5

 • két nyelvű (magyar-francia) kötet: 2

 • Magyarországon könyvfejezet: 3/1

 • szakfolyóiratban megjelent cikk, tanulmány: 14/8

 • gyűjteményes kötetben, konferencia-kiadványban: 15/45

 • ismertetés, recenzió: 12/17

 • idézettség

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

Pályázatok témafelelőse 1988-2000 között 5 esetben. 1994 és2000 között:

 

téma

időszak

szerep

OTKA 1/3  T 013942 t.

Kutatási téma: Műfajok, stílusok, eszmék a francia irodalomban.

 

FKFP 0425/1997 

Kutatási téma: Francia irodalom. Magyar irodalom fordításokban.

 

OTKA T 23155 sz. pályázat .

Kutatási téma:

Középkori és XIX-XX. századi francia irodalom. Magyar-francia kapcsolatok.

 

 

1994-1996

1997-1998

 

 

 

 

1997-2000

 

 

témavezető

 

 

 

témavezető

 

 

 

 

témavezető

E) a tudományos közéletben való részvétel (jelenlegi helyzet)

 • Magyarországon

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség: a Studia Romanica de Debrecen irodalmi sorozatainak szerkesztője ¤ Revue d'Études Françaises (Budapest), szerk. biz. tag ¤  Orbis Litterarum világirodalmi sorozat (Debrecen), sorozatszerkesztő.

         c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.) külföldön:

Carme Figuerola Cabrol (Universitat de Lleida, Spanyolország) doktori értekezésének  ((Jean-Richard Bloch  : Pensamiento y creación) opponense (1999).

Recenziók készítése a francia irodalomtörténeti társaság folyóirata, a Revue d'Histoire Littéraire de la France számára.

 

F) egyéb tudományos tevékenység

 

Egyéb közéleti tevékenység: 

 

 1. Egyetemi tisztségek: Francia Tanszék vezetője (1970-­1991. Bölcsészkari dékánhelyettes (1975-1978). Nyugati Nyelvek és Irodalmak Intézetének igazgatója (1980-1983). Rektorhelyettes (1983-1986). A Bölcsészettudományi Kar dékánja (1986-1989). A Germanisztikai-Romanisztikai Intézet igazgatója (1990-1992). A Hatvani István Szakkollégium igazgatója (1998-1999).
 2. más intézménynél Magyarországon: TMB Irodalomtudományi Szakbizottság (tag, 1977-1994). MTA Doktori Tanácsa Irodalomtudományi Szakmai Bizottság (tag, 1995-2000). MTA Modern Filológiai Bizottság (tag, 1974-1999). Debreceni Akadémiai Bizottság vezetőségének társadalomtudományi titkára (1994-1997), ill. az I. sz. Társadalomtudományi Szakbizottság elnöke (1997-1999).
 3. külföldön: Société d'Histoire littéraire de la France (francia irodalomtörténeti társaság), levelező tag (1980-). Centre de recherches international sur Roger Martin du Gard, Université de Nice (tag, 1982-). Centre de recherches révolutionnaires et romantiques, Clermont-Ferrand (tag, 1983- ). Association Études Jean-Richard Bloch (Párizs, igazgatótanács tagja (1993-).
Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 • pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója 

Officier de l'Ordre des Palmes Académiques  

Kiváló Munkáért

A Debreceni Akadémiai Bizottság plakettje

KLTE Emlékérem

Apáczai Csere János díj

Doctor honoris causa

 

  DE BTK Emlékérem

 Hatvani István Szakkolégium

Emlékérem

1977

1980

 

1986

1998

1999

2001

2001

2003

2007

Műv. Min.

francia kormány

Műv. Min.

DAB

 

OM

Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

 

 

Gorilovics Tivadar publikációinak jegyzéke

I . Könyv

Magyarországon idegen nyelven

1. Recherches sur les origines et les sources de la pensée de Roger­Martin du Gard. Studia Romanica, Series Litteraria, Fasc.1., Budapest, Tankönyvkiadó, 1962, 57 o.

2. La Légende de Victor Hugo de Paul Lafargue. Debrecen, Studia Romanica, SeriesLitteraria, Fasc. VI, 1979, 88 o. ISBN 963 471 065 4

3. Correspondance (1921-1939) de  Jean-Richard  Bloch  et André Monglond, Debrecen, Studia Romanica, Series Litteraria, Fasc. XV, 1989, 121 o. ISBN 963 471 651 1

4. Jean-Richard Bloch, Lettres du régiment (1902-1903). Annotált szövegkiadás, Studia Romanica de Debrecen, Series Litteraria, Fasc. XX, 1997.  XIV-175 0. ISBN 963 472 262 8

5. Jean-Richard Bloch, Le Cuistre mystifié. Conte dramatique en quatre actes. Kiadatlan dráma annotált szövegkiadása, Studia Romanica de Debrecen, Fasc. XXIV, 2007, XXII- 154 o. ISBN 978 963 473 070 5

Magyarországon magyarul

1. A korai francia felvilágosodás. Válogatás, fordítás, bevezető tanulmány és jegyzetek. Budapest, Gondolat, 1961, 258 o.

2. A modern polgári családregény. Budapest, Tankönyvkiadó, 1974, 180 o. ISBN 963 170 425 4

3. Ady Párizsa - a megélt mítosz. KLTE Habilitációs értekezések 2. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997. - 31 o. ISBN 963 472 128 1

Kétnyelvű kötetek

1. Illyés Gyula, Egy magyar Párizsban / Un Hongrois à Paris. Gorilovics Tivadar - Tamás Attila (szerk.). Bev.: Tamás Attila. Új fordítások és kommentárok: Gorilovics T. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002, 477 o. ISBN 963 472 674 7

2. József Attila, A semmi ágán / Aux branches du néant. Gorilovics Tivadar (szerk. és jegyzetek). Előszó : Görömbei András. Ford. Max Andréoli- Gorilovics T., Guillevic. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005, 301 o. ISBN 963 472 923 1

II. Tankönyv, jegyzet

1. Le surréalisme en France. In Fejezetek a XX. század francia irodalmából. Budapest, Tankönyvkiadó, 1971, 49-68.

2. Roger Martin du Gard. In Fejezetek a XX. század francia irodalmából. Budapest, Tankönyvkiadó, 1973, 18-49.

3. Marcel Proust. In Fejezetek a XX. század francia irodalmából. Budapest, Tankönyvkiadó, 1974, 23-51.

Szerkesztett kötet

Magyarországon idegen nyelven

Roger Martin du Gard, Debrecen, Stud. Rom. 1983.

Jean-Richard Bloch,Debrecen, Stud. Rom. 1984.

Analyses de romans,Debrecen, Stud. Rom. 1985.

Figures et images de la condition humaine dans la littérature française du dix-neuvième siècle, Stud. Rom. 1986.

Le chantier de George Sand - George Sand et l'étranger (Szabó Annával). Stud. Rom., Bibliothèque  Française N° 1, 1993,

Retrouver Jean-Richard Bloch, Stud. Rom. 1994.

Exils, L'imaginaire et l'écriture de l'exil - L'exil politique (Pierre Glaudes-dal), Stud. Rom., Bibliothèque Française N° 4, 2002.

Magyarországon magyarul

Hankiss János redivivus, Debrecen, 1995.

Magyar irodalom fordításokban (1920-1970), Debrecen, 1998.

"A mi francia költőnk, Guillevic". Konferencia Guillevic születésének századik évfordulója alkalmából. Gorilovics Tivadar (szerk.) Orbis Litterarum 17. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2009, 264 o. ISBN 978 963 473 261 7

IV. Könyvfejezet

Külföldön idegen nyelven

1. La littérature hongroise. „Littératures étrangères de l'Encyclopédie Clarté". Fasc. 15263, Paris, Éditions Techniques, 1989.

2. La Chronique enluminée. „Patrimoine littéraire européen 5 - Premières mutations de Pétrarque à Chaucer, 1304-1400, J.-Cl. Polet (éd.), Bruxelles, De Boeck Université, 1995, 287-294. ISSN 0779 4673

3. Entre los engranajes de un compromiso (Jean-Richard Bloch en la dirección de Ce Soir Espana ! Espana ! Un intelectual en le siglo. Jean-Richard Bloch. Lleida, Pagès editors,  Collección El Fil d'Ariadna, Serie Literatura,  1996, 289-305.

4. Margit Kaffka. „Patrimoine littéraire européen, t.. 12 - Mondialisation de l'Europe, 1885-1922. Éd. J.-Cl. Polet, Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 2000, 828-829. ISSN 0779 4673

5. Endre Ady (Vezér Erzsébettel). „Patrimoine littéraire européen, t.. 12 - Mondialisation de l'Europe, 1885-1922". Éd. J.-Cl. Polet, Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 2000, 846-860. ISSN 0779 4673

Magyarországon idegen nyelven

1. Mourir à la guerre ou comment dire l'indicible. „Hommages à Kulin Katalin". Szerk. Halász Katalin, Budapest, Palimpszeszt Könyvek Nr 1. 1997, 62-74.

Magyarországon magyarul

1. Romain Rolland, Világirodalmi Lexikon, XII. köt., Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991, 81-86.

2. Zola, Émile, Világirodalmi lexikon, Bp., Akadémiai Kiadó, 1995, 211-219.

3. Világirodalom Pál József (főszerk.): Francia romantika (589-620) ; A 19. század második felének francia irodalma (663-680) ; A francia irodalom a 20. század első felében (769-795) ; A kortárs francia irodalom (909-919). Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005. ISBN 963 05 8238 4

4. "Sand Györgytől George Sandig. A nőíróknak is megvan a maguk sorsa", in "Szirt a habok közt". Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára, Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál (szerk.), Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014, 272-279.
 

V. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

Külföldön idegen nyelven

1. Barbusse en Hongrie. „Henri Barbusse". Europe, sept. 1974, 224-230.

2. Un avenir sur des ruines. Renan en 1849. „Prophétisme et messianisme dans les lettres polonaises et françaises à l'époque romantique". Les Cahiers de Varsovie, 1986, 185-195. ISSN 0138 0583 13

3. Zola et le naturalisme en Hongrie. Revue de littérature comparée, 1994/3, 305-313. ISSN 0035 1466

4. Secrets de la chambre interdite. „Le second Maeterlinck". Gent, Fondation Maurice Maeterlinck, Annales XXXII, 2001, 7-21.

5. L'écrivain inspiré : „Impressions du soir" és „Voyager, c'est rêver, c'est redécouvrir le monde". Une conférence à Radio-Paris de Jean-Richard Bloch. Jean-Richard Bloch kiadatlan írásai (Cahier No 11), Bulletin des Études Jean-Richard Bloch, Nos 10-11, 2002-2003. Paris, 40-41, 48-57. ISSN 1767 4026

6. Autour de l'Inquiète [de Jean-Richard Bloch]. „Rergards sur le théâtre de Jean-Richard Bloch". Études Jean-Richard Bloch, Cahier N° 2, 2005, 101-121. ISSN 1767 4026

7. Un poème de jeunesse d'inspiration religieuse de Jean-Richard Bloch. Bulletin des Études Jean-Richard Bloch, N° 12, février 2006, 59-62. ISSN 1767 4026

8. Horace ou le Cuistre mystifié. Une « étude théâtrale » de Jean-Richard Bloch, in Bulletin des Études Jean-Richard Bloch, N° 13, 2007, 257-262. ISSN 1767 4026

9. La réception hongroise de l'oeuvre des Goncourt, in Le biographique La fantaisie, Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, No. 17, 2010, 155-168.

10. "L'exode vécu par Marcel Bloch", Cahiers Jean-Richard Bloch, no 20 - 2014, 139-147.

Magyarországon idegen nyelven

1. Pompiers, tziganes et compagnie, in Revue d'Études Françaises, Budapest, 2010, No. 15, 201-213.

Magyarországon magyarul

1. A "tudományok pere" Franciaországban és Roger Martin du Gard Jean Barois című regénye. Alföld, 1962/4, 176-179.

2. Múlt és aktualitás Roger Martin du Gard-nál. Filológiai Közlöny, 1963/1, 242-249.

3. Renan és a poème d'humanité. Filológiai Közlöny, 1967/3-4, 394-398.

4. Victor Hugo és Vercors. Alföld, 1978/1, 58-62.

5. Gyergyai Albert estéje. Alföld, 1979/10, 67-70.

6. Irodalom - történelem - irodalomtörténet. Helikon, 1983/3-4, 307-315.

7. Revue d'Histoire littéraire de la France. Helikon, 1983/3-4, 452-454.

8. Jean-Richard  Blochra emlékezve. Nagyvilág, 1985/10, 1562-1565.

9. Hankiss János (1893-1959). Határ, N° 4-5, Debrecen, KLTE, 1992 október, 73-83. ISSN 0237 6571

10. „Egy magános sétáló álmodozásai". Emlékülés Gyergyai Albert születésének 100. évfordulója alkalmából. Budapest, Filológiai Közlöny, 1993/3, 272-277.

11. Az irodalom mint életforma és gyógymód. André Gide a készülődés éveiben, Nagyvilág, 2002/7-8, 836-850.

12. Szemelvények egy barátság történetéből - Roger Martin du Gard és André Gide. Nagyvilág, 2003/6, 459-474.

13. Roger Martin du Gard és a Francia Akadémia. Nagyvilág, 2003/6, 491-498.

14. Ami az Önéletrajzi és irodalmi emlékek magyar kiadásából kimaradt. Nagyvilág, 2003/6, 498-499.

15. Rousseau és a Levelek Zsófiához. Nagyvilág, 2009/6, 532-534.

16. Guillevic Anna örök-fordítása és ami mögötte áll. Nagyvilág, 2009/12, 1103-1106.

17. Halott volna az európai kultúra? Az európai irodalom francia tókörben. nagyvilág, 2010/6, 556-573.

18. A nyelvváltás mint kényszer és mint tapasztalat. Dormándi László példája. Debreceni Disputa, 2010/7-8, 111-115.

19. Írói hírnév és fordítói teljesítmény, in Revue d'Études Françaises, Budapest, 2010, No. 15, 101-110.

VI. Gyűjteményes kötetben, konferencia-kiadványban megjelent tanulmányok

[A konferencia-kiadványokat csillag (*) jelzi.]

Külföldön idegen nyelven

1. *Jacques Thibault, le sens d'une révolte. „Roger Martin du Gard, son temps et le nôtre". Paris, Klincksieck, 1984, 69-77. ISBN 2 86563 094 3

2. *La Révolution et ses monstres (Autour d'un discours de La Harpe). „Un lieu de mémoire romantique. La Révolution de 1789."  Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Biblioteca Europea 3, Vivarium, Napoli, 1993, 351-367. ISBN 88 85239 07 2

3. Renan en Hongrie. „Bretagne et romantisme" (Mélanges  offerts à Louis Le Guillou). Brest, Université de  Bretagne Occidentale, 1989, 155-165. ISBN 2 901 737 06 4

4. Hugo et les silences de Georges Lukacs. „Révolutions, résurrections et avènements". (Mélanges offerts à Paul Viallaneix). Paris, S.E.D.E.S., 1991, 185-191. ISBN 2 7181 1995 0

5. Jean-Richard Bloch et les impasses du témoignage. „Guerre et Littérature". (Hommage à Maurice Rieuneau), Grenoble, Recherches et travaux N°42, 1992, 149-163. ISSN 0151 1874

6. *Au courant de la plume... „Roger Martin du Gard". Cahiers Roger Martin du Gard 3, Paris, Gallimard, 1992, 24-35. ISBN 2 07 072820 X

7. *Le témoignage d'un rescapé du procès Rajk (1949). Vincent Savarius: Volontaires pour l'échafaud. „Littérature du témoignage. Europe du Centre et de l'Est". Cornelia Comorovski (éd.). Presses de l'Université d'Angers, 1993, 65-77. ISBN 2 903075 54 2

8. Gide, Martin du Gard et les Faux-Monnayeurs. „Mélanges Daspre", Université de Nice, Sophia Antipolis, Publication de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de Nice, N° 15, Nouvelle Série, 1993, 63-71. ISBN 2 251 62052 4

9. *Le temps référentiel, cadeau empoisonné du roman historique. „Point de Rencontre: Le Roman", I-II. Oslo, KULTs skriftserie Nº 37, 1995, t. I, 237-248. ISBN 82 12 00536 4

10. *Jean-Richard Bloch et la révolution au conditionnel. „L'Europe en 1919: Pacifisme et révolution". Paris, Les Editions du „Réveil des Combattants", 1995, 39- 45. ISSN 1761 4128

11. *Portraits d'un terroriste: Marat. „Naixement d'un Nou Món a l'Ombra de la República", Lleida, 1995, 95-105. ISBN 84 88645 57 0

12. *Robespierre vu de Hongrie. „Images de Robespierre". Napoli, Vivarium, Bibliotheca Europea 7, 1996, 455-475. ISBN 88 85239 23 4

13. *Un regard d'homme: le narrateur sandien. „George Sand et l'écriture du roman". Montréal, Paragraphes, 1996, 251-261. ISBN 2 921447 04 5

14. *Molière's Disturbing Fathers, in Paternity and Fatherhood (Myths and Realities). London, Macmillan Press, 1998, 227-236. ISBN 0 333 64237 6

15. *Jean Rousselot, traducteur de la poésie hongroise. „Jean Rousselot - Roger Toulouse". Presses de l'Université d'Angers, 1998, 187-193. ISBN 2 903075 71 916

16. *Vercors et la Hongrie. „Vercors (Jean Bruller) et son oeuvre". Paris, L'Harmattan, 1999, 311-323. ISBN 2 7384 8066 7

17. *Les avatars du journal dans la correspondance de Jean-Richard Bloch. „Les écritures de l'intime. La correspondance et le journal." Paris, Honoré Champion, 2000, 213-219. ISBN 2 7453 0205 1

18. *Des mots pour dire la mort. „L'art, mémoire de la guerre - L'art, mémoire de l'indicible". Paris, Les Amis d'Henri Barbusse et l'Historial de la Grande Guerre, 2000, 85-101.

19. *La guerre, ce royaume du hasard. „Écrire la guerre". Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2000, 211-219.

20. *La mission du traducteur vue de Hongrie. „Patrimoine littéraire européen". Bruxelles, De Boeck Université, 2000, 245-254. ISSN 0779 4673

21. *Narcissus Attitude to Death. „Echoes of Narcissus".New York - Oxford, Berghahn Books, 2000, 263-271. ISBN 1 57181 761 1

22. *Secrets of the Forbidden Chamber: Bluebeard. "Secret Spaces, Forbidden Places - Rethinking Culture". New York - Oxford, Berghahn Books, 2000, 17-29. ISBN 1 57181 788 3

23. *Lecture croisée de la Correspondance et du Journal. „Roger Martin du Gard. Relire l'Été 1914 et l'Epilogue". Lleida, Universitat de Lleida, 2000, 61-72. ISBN 84 7935 707 X

24. *La pensée surveillée (La correspondance des années de guerre). „Roger Martin du Gard et les crises de l'Histoire (colonialisme, seconde guerre mondiale)". Presses Universitaires de Nice - Sophia Antipolis, 2001, 199-212. ISBN 2 914561 04 0

25. *De la cellule de saint Jerôme à la place publique. „Jean-Richard Bloch ou l'écriture et l'action". Paris, Bibliothèque nationale de France, 2002, 157-167. ISBN 2 7177 2160 6

26. « Moi qui suis un admirateur de Michelet ») - Plaidoirie d'un jeune démocrate hongrois en 1847. „Autour de la Correspondance générale de Michelet". Centre d'Étude des Correspondances et Journaux intimes des XIXe et XXe siècles, Cahier No 3, Brest, 2003, 45-63.

27. *Les poètes hongrois de Guillevic. „Guillevic. La passion du monde". Presses de l'Université d'Angers, 2003, 361-372. ISBN 2 903075 97 2

28. *Vestiges de la latinité dans la presse hongroise contemporaine. „Pluralité des langues et mythe du métissage. Parcours européen". Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 2004, 39-50 ISBN 2 84292 149 6

29. Charles de Montalembert, Journal intime inédit, t. VII: 1859-1864. Texte établi, présenté et annoté par Louis le Guillou et Nicole Roger-Taillade. Paris, Honoré Champion, 2008. Magyarázó jegyzetek Montalembert magyarországi úti naplójához (1861. június 16-25), 304-322. ISBN 978 2 7453 1650 9 

30. "Jamais Vigny n'a été aussi vrai qu'en 1915". Histoire(s) et enchantements. Hommages offerts à Simone Bernard-Griffiths. Pascale Auraix-Jonchière et alt. (éd.), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2009, 391-402.

31.*L'imagination romanesque à l'oeuvre: les amours d'Antoine et Rachel. "Création littéraire et féminité chez Roger Martin du Gard". Angels Santa (éd.). Peter Lang, Éditions scientifiques internationales, Coll. Littératures de langue française, Vol. 15. Bern, 2011, 225-234. ISBN 978-3-0343-0643-0

32. D’hier à aujourd’hui : Guillevic vu de Hongrie, in Guillevic maintenant, Colloque de Cerisy 11-18 juillet 2009, Michel Brophy et Bernard Fournier (éd.), Paris, Honoré Champion, coll. « Poétiques et esthétiques XXe-XXIe siècle », 2011, 383-389. ISBN 978-2-7453-2306-4

Magyarországon idegen nyelven

1. Correspondance de Roger Martin du Gard avec André Havas. Roger Martin du Gard, Debrecen, Studia Romanica, Series Litteraria, Fasc. IX, 1983, 71-89. ISBN 963 471 333 5

2. Correspondance  (1913-1920)  de  Jean-Richard  Bloch  et André ­Monglond. In Jean-Richard Bloch, Debrecen, Studia Romanica, Series Litteraria, Fasc. X, 1984, 43-119. ISBN 963 471333 5

3. *Un homme de lettres dans une maison bourgeoise (Autour  d'un personnage de Pot-Bouille). Figures et images de la condition humaine dans la littérature française du dix-neuvième siècle. Debrecen, Studia Romanica, Series Litteraria, Fasc. XII, 1986, 35-41. ISBN 963 472 7573 

4. « Nymphe de Versailles ». (Un poème de Béla Balázs dans la traduction de J. R. Bloch). Budapest, Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Philologica Moderna, tomus XIX. Redigit Katalin Kulin, 1989-90, 79-86. ISSN 0324 6604

5. *Le dédoublement réaliste. „Couples de personnages". Budapest, Acta Litteraria, Akadémiai Kiadó, 1990/1-2, 15-23.

6. *Le pouvoir maléfique du langage. „Le chantier de George Sand - George Sand et l'étranger". Studia Romanica de Debrecen, Bibliothèque  Française N° 1, 1993, 75-81. ISBN 963 471 928 7

7. *La guerre de Jean-Richard Bloch. „Retrouver Jean-Richard Bloch", Studia Romanica de Debrecen, Series Litteraria, Fasc. XVIII, 1994, 29-43. ISBN 963 471 979 1

8. Mourir à la guerre ou comment dire l'indicible. „Hommages à Kulin Katalin". Szerk. Halász Katalin, Budapest, Palimpszeszt Könyvek Nr 1. 1997, 62-74.

9. *Jean Hankiss (1893) et l'implantation des études italiennes à l'Université de Debrecen. „Italia ed Ungheria dagli anni Trenta agli anni Ottanta", ed. Péter Sárközy, Budapest, Editore Universitas, 1998, 123-129.

10. Zola devant le tribunal de Georges Lukács. „Lectures de Zola". Studia Romanica de Debrecen, Series Litteraria, Fasc. XXI, 1999, 3-50. ISBN 963 472 454 X

11. Zola, lecteur de George Sand (Szabó Annával). „Lectures de Zola". Studia Romanica de Debrecen, Series Litteraria, Fasc. XXI, 1999, 51-99. ISBN  963 472  454 X

12. *Classicisme et romantisme vus par Villemain. Revue d'Études Françaises, Budapest, 2003, N° 8, 27-35.

13. *Un architecte hongrois du mythe de Paris au début du siècle dernier. Endre Ady (1877-1919). „Regards croisés. Recherches en Lettres et en Histoire, France et Hongrie". Éd. Jean-Luc Fray et T. Gorilovics, Studia Romanica de Debrecen, 2003, 233-252. ISBN 963 472 757 3

14. *Les couleurs et les sons : quel rapport ? (Ce qu'en pensait Jean-Richard Bloch en 1910). „Les couleurs en question". Éd. James Durnerin, Studia Romanica de Debrecen, coll. « Bibliothèque Française » N° 6, 2006, 75-90. ISBN-10: 963 473 010 8

15. Le XVIIIe siècle dans les dissertations scolaires d'un lycéen français (1894-1902) [Jean-Richard Bloch]. « prismes irisés ». [Hommage à Olga Penke], Szeged, Klebersberg Kuno Egyetemi Kiadó, 2006, 175-184. ISBN 963 869961 2

16. *On ne change pas de langue comme on change de chemise. Le cas de l'écrivain franco-hongrois Ladislas Dormandi". „Prisonnier de sa langue, libre dans sa langue". Éd. Yann Foucault et Judit Karafiáth, Budapest, Universitas, 2006, 153-164. ISBN 963 9671 05 3

Magyarországon magyarul

1. Renan fogadtatása Magyarországon. Eszmei és irodalmi találkozások. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970, 245-270.

2. A századvégi francia irodalom és a szocializmus. „Az Ujnak tenni hitet". Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1977, 66-96.

3. *Zola találkozása a tudománnyal. JATE Acta germanica et Acta romanica, Szeged, Hungaria, 1981, 384-395.

4. *Lukács, Zola és a naturalizmus. „Lukács György irodalomelmélete". Pécs, 1985, 93-101.

5. *Egy terrorista arcképe: Marat. „Tanulmányok a francia forradalomról". Debrecen, KLTE, 1991, 81-86.

6. *Helicon - egy folyóirat a „háborús dulakodás fölött". „Hankiss János redivivus", Debrecen, KLTE Francia Tanszék, 1995, 91-104.

7. Emile Zola, Életöröm. „Huszonöt fontos francia regény". Műelemzések. Bp., Maecenas - Lord, 1996, 136-148. ISBN 963 85444 49

8. Roger Martin du Gard, Vén Franciaország. „Huszonöt fontos francia regény". Műelemzések, Bp., Maecenas - Lord, 1996, 219 - 232. ISBN 963 85444 49

9. Nagy barátságok [Jacques és Raïssa Maritain]. „Ember - társadalom - hit. Jacques Maritain tomista humanizmusa". Nyíregyháza, MTA Szabolcs-Szatmár Megyei Tudományos Testületének közleményei, 1996, 10-14.

10. *József Attila francia „ferdítései". „Magyar irodalom fordításokban (1920-1970)". Debrecen, KLTE Francia Tanszék, 1998, 42-51.

11. *Kékszakáll - kérdőjelekkel. „Közelítések a meséhez - A mese értelmezhetőségei". Debrecen, Didakt, 2003, 155-162. ISBN 963 206 273 6

12. Hugo, 1952, Magyarország. „Correspondances - Kapcsolatok, Hommage à Martonyi Éva". Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2006, 124-138. ISBN 963 9206 17 2

13. *Bán Imre és a francia irodalom. Bán Imre emlékezete. Közlemények a Debreceni Tudományegyetem történetéből III. Szerk. Fazakas Gergely Tamás, Hollósi Gábor. Debreceni Egyetem BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2006, 50-53. HU ISSN 1787-3142

14. *Tanítványból munkatárs, munkatársból barát (Kovács Máté és Hankiss János). „A jövő a múlt és a jelen egységére épül." Emlékkötet Kovács Máté tiszteletére. Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2007, 132-141.

15. *"A mi francia költőnk, Guillevic" c. kötetben,( Orbis Litterarum 17. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2009, (ISBN 978 963 473 261 7): Guillevic (9-11), Gara László (12-15), Guillevic magyar kalandja (16-78), Guillevic társfordítója voltam (135-169).

16. Amerikai helyzetjelentés 1946-ból. André Maurois levele Hankiss Jánoshoz, in A mondat becsülete. Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István (szerk.), Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 386-393.

17. A művelődéstörténet úttörője, Loys Le Roy (1510-1577), in Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, II. kötet, Debrecen, Egyetemi Kiadó, 2011, 623-630. ISBN 978-963-318-106-5

18. A latin utóélete huszonöt év sajtójának tükrében, in Survivance du latin et grammaire textuelle, Mélanges offerts à Sándor Kiss à l’occasion de son 70e anniversaire, Ágnes Bánki et Gábor Tillinger (éd.), in Studia Romanica de Debrecen, Hors série, 2011, 127-138. ISBN 978-963-318-123-2

Ismertetés, recenzió

Külföldön idegen nyelven

1. Gábor Mihályi, Az életkudarcok írója. Roger Martin du Gard élete és művei (Le romancier des vies manquées. Vie et oeuvre de RMG). Revue d'Histoire littéraire de la France, 1982/5-6, 958-960.

2. János Szávai, André Malraux. Revue d'Histoire littéraire de la France, 1988/1, 153-154.

3. Béla Köpeczi, A francia felvilágosodás (Les Lumières en France). Revue d'Histoire littéraire de la France, 1988/6, 1143-1145.

4. Anna Daniel, Diderot világa (L'Univers de  Diderot).  Revue d'Histoire littéraire de la France, 1990/1, 100-101.

5. Imre Vörös, Fejezetek XVIII. századi francia-magyar forditásirodalmunk történetébõl (Chapitres  d'histoire de  notre littérature de  traduction française-hongroise  au XVIIIe  siècle). Revue d'Histoire littéraire de la France, 1990/1, 101-103.

6. Lamennais vivant. Mária Ludassy: "Dieu et la liberté". Lamennais du catholicisme libéral au socialisme libéral. Cahiers mennaisiens N°25, Brest, 1991, 90-101.

7. Danuta Knysz-Rudzka, Janina Kulczycka-Saloni, Halina Suwala (éd.), Naturalisme et antinaturalisme dans les littératures européennes des XIXe et XXe siècles. Continuateurs et adversaires, Actes du Colloque de Paris (16-17 avril 1991). Éd. de l'Université de Varsovie, 1992. Revue de Littérature Comparée, 1995/2, 256-257.

8. Revue d'Études Françaises, Revue annuelle publiée par le Département d'Études Françaises et le Centre Interuniversitaire d'Études Françaises de l'Université Eötvös Loránd de Budapest [...]. Budapest, Balassi Kiadó, 1996-1999. [...] Revue d'Histoire Littéraire de la France, 2001/5, 1484-1485.

9. Paul Ricoeur, Válogatott irodalomelméleti tanulmányok [= Choix d'études de théorie littéraire]. Choix de textes établi et présenté par Mihály Szegedy-Maszák, trad. par Gergely Angyalosi et alt. Budapest, Éd. Osiris, « Irodalomelmélet » [= Théorie littéraire], 1999. [...] Revue d'Histoire Littéraire de la France, 2001/5, 1485-1487.

10. Jean-Richard Bloch : Offrande à la poésie. Préface de Denis Montebello, photographies de Marc Deneyer (Collection « la langue bleue », Poitiers, Le Torii Éditions. Europe, mai 2002, 206.

11. Isabelle Renard, L'Institut Français de Florence (1900-1920). Un épisode des relations franco-italiennes au début de XXe siècle [...]. Bulletin des Études Jean-Richard Bloch, No 10-11, 2002-2003,  69-77.

12. Judit Lukovszki, Ionesco képei (Images d'Ionesco). Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, « Orbis litterarum », n° 14, 2005. Revue d'Histoire littéraire de la France, 2006/2, 473-474.

13. Ildikó Lőrinszky, Utazás Karthágóba. Kelet és mítosz Flaubert műveiben a fiatalkori írásoktól a Szalambóig (Voyage à Carthage. L'Orient et le mythe dans les oeuvres de Flaubert, des écrits de jeunesse à Salammbô). Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, « Orbis litterarum », n° 13, 2005. Revue d'Histoire littéraire de la France, 2006/2, p. 454-455.

14. Judit Karafiáth, Marcel Proust, Az eltűnt idő nyomában (M. P. A la recherche du temps perdu)). Budapest, Akkord Kiadó, 2007.Revue d'Histoire littéraire de la France, 2009/2, 474-475.

15.Veszedelmes olvasmányok – erotikus illusztrációk a 18. századi francia irodalomban / Les lectures dangereuses – L’illustration érotique dans la littérature française du 18e siècle. Olga Granasztói (éd.). Budapest, Bibliothèque nationale Széchényi – Éditions Kossuth, 2007. Un vol. ill. de 21 x 26 de 196 p. Revue d’Histoire littéraire de la France, 2009, honlap.

Magyarországon idegen nyelven

1. Jules Michelet, Correspondance générale, textes réunis, classés et annotés par Louis Le Guillou [...]. Paris, Librairie Honoré Champion (t. I - t. VIII). Revue d'Études Françaises 3, Budapest, 1998, 259-263.

2. Isabelle Renard, L'Institut Français de Florence (1900-1920). Un épisode des relations franco-italiennes au début de XXe siècle, École Française de Rome, 2001, [...] Revue d'ÉtudesFrançaises N° 8, Budapest, 2003, 173-176.

3. Sándor Kálai, Papok és orvosok. Vallási és tudományos diskurzus Émile Zola regényciklusában (Prêtres et médecins. Discours religieux et scientifique dans le cycle romanesque d’Émile Zola). Presses Universitaires de Debrecen, « Orbis litterarum », n° 18, 2009,355 p. In Revue d’Études Françaises, Budapest, 2011, N° 16, 263-266.

Magyarországon magyarul

1. A mai francia irodalom kistükre. [Bajomi Lázár Endre könyve] Alföld, 1962/1, 95-103.

2. Jean-Marie Teyssier, Réflexions sur "Don Juan" de Molière. Filológiai Közlöny, 1971/1-2, 287-289.

3. Magyar Miklós, Regény vagy "új regény"? Alföld, 1972/11, 74-76.

4. Corneille-tanulmányok. Filológiai Közlöny, 1975/3-4, 228-234.

5. Szávai János, Roger Martin du Gard világa, Nagyvilág, 1979/1, 145-147.

6. A Francia-Svájc krónikása. Magyar Miklós, Ramuz világa, Nagyvilág, 1980/3, 460.

7. A Germinal egy évtized kutatásainak tükrében. Filológiai Közlöny, 1981/3, 332-337.

8. Kosztolányi franciául. Nagyvilág, 1987/6, 927-929.

9. „Magyar verses- és daloskönyv" franciául. Jean-Luc Moreau: Poèmes et chansons de Hongrie. Alföld, 1989/5, 91-93.

10. Ildikó Lőrinszky, L'Orient de Flaubert - Des écrits de jeunesse à Salammbô : la construction d'un imaginaire mythique, préface de Pierre Brunel, Paris, L'Harmattan, Coll. "Littératures comparées", 2002 [...]. Helikon, revue de littérature générale et comparée, Budapest, 2004/3, 470-471.

 11. Az önéletíró én nyomában. Széljegyzetek Dobos István Az én színrevitele c. könyvéhez. Debreceni Disputa, Debrecen, 2005/11-12, 94-98 és 2006/01, 76-80.

12. Roger Martin du Gard : Correspondance générale IX, 1945-1950 et Correspondance générale X, 1951-1958. Éditions établies, présentées et annotées par Bernard Duchatelet. Paris, Gallimard, 2006, 524, 577. in Helikon, Budapest, 2007/3, 446-448.

Egyéb publikációk

1. Simone de Beauvoir: A körülmények hatalma. Bp., Magvető, 1966. 592 o. Ford. Szöllősy Klára. Előszó: Nagy Péter. Jegyzeteket készítette Gorilovics Tivadar (563-592).

2. Az egyetemi felvételi vizsga és a nyelvszakos tanárképzés. Felsőoktatási Szemle, 1977/2, 90-97.

3.

Történelmi regények történelmi háttérrel. HB Napló, 1982. okt.16, 8.

4. Hankiss János bibliográfiája. Alföld, 1988/5, 92-94.

5. A francia szakos középiskolai tanárképzésrõl. Pedagógusképzés, Budapest, 1988/2, 14-21.

6. Hongrois de Roumanie - Réfugiés pour fuir l’intenable. Paris, Réforme, 10 sept. 1988.

7. A művelődéstörténet úttörője, Louis Le Roy. Budapest, Alors, No 5, 1989, 46-61.

8. La Hongrie à l’heure de la révolution roumaine. Paris, Réforme, 31 mars 1990.

9. L’épreuve de la liberté. Paris, Réforme, 12 mai 1990.

10. Italianisztika a debreceni bölcsészkaron (Rövid történeti áttekintés), in Italianistica Debreceniensis, A KLTE Olasz Tanszéke és az Olasz Felvilágosodás és Romantika Kutatóközpont évkönyve - Annuario del Dipartimento di Italianistica dell'Università Lajos Kossuth et del Centro di Ricerche sull'Illuminismo et Romanticismo Italiano, I. Debrecen, 1993-1994, 173-181.

11. Avant-propos. In Le chantier de George Sand - George Sand et l’étranger. Actes du Xe Colloque International George Sand, Studia Romanica de Debrecen, Bibliothèque  Française N° 1, 1993, I-IV.

12. Hankiss János Tudományos Ülésszak: Megnyitó. In Hankiss János redivivus, Debrecen, KLTE Francia Tanszék, 1995, 5-8.

13. A francia stúdiumok helyzete a tanárképző intézményekben. Magyar Tudomány, 1995/3, 317-325.

14. Vita az akadémiai doktori  címről. Debreceni Szemle, 1995/3, 446-449.

15. Párizsi beszélgetés Bíró Ádámmal. Múlt és Jövő (Franciák, zsidók, magyarok) ,1996/4 - 1997/1, 113-116.

16. II.Hankis János Tudományos Ülésszak: Megnyitó. In Magyar irodalom fordításokban (1920-1970), Debrecen, KLTE Francia Tanszék, 1998, 3-6.

17. Les études de littérature française en Hongrie, in Revue d'Études Françaises 1, Actes des Journées d'Études Françaises, Budapest, du 25 au 27 janvier 1996. Budapest, ELTE Département d'Études Françaises - Centre Interuniversitaire d'Études Françaises, 1996, 7-13.

18. In memoriam Klára Csűrös, in Revue d'Études Françaises, N° 4 - Budapest, 1999, 5-9.

19. L'exil politique. Exils, L'imaginaire et l'écriture de l'exil - L'exil politique.  Studia Romanica de Debrecen, Bibliothèque Française N° 4, 2002, 93-96.

20. L'exil par vagues d'émigrations. Exils .... Studia Romanica de Debrecen, Bibliothèque Française N° 4, 2002, 125-135.

21. Hankiss János (1893-1959) professzor, tudományszervező és -népszerűsítő, Gerundium, Egyetemtörténeti közlemények, Debrecen, MMXI vol. II nr. 1-2, 41-49. ISSN 2061-5132

Fordítások

 • 1. Jean Perrot, Adalékok a meg igekötõ használatához a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi Értekezések, 52. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966, 70 l.

  2. Guillevic, Mes poètes hongrois. Budapest, Corvina, 1967, 274 l.. Bõvített 2. kiadás: 1977, 360 l. (Magyar költõk franciára fordításában való társfordítói közremûködés.)

  3. George Simenon, Maigret és a lusta betörő. Budapest, Magvető, Albatrosz Könyvek, 1968, 156 l.

  4. Magyari Lajos: Csoma Sándor naplója - Poéma. (Journal de Sándor Csoma. Poème). In Alexander Csoma de Körös'legacy, 49-66. Ed. László Kádár, Debrecen, 1976. Ujabb kiadása: 1978. (Társfordítói közreműködés Marc Delouze fordításában.)

  5. Jean-Richard Bloch, Spanyolország! Spanyolország! Nagyvilág, 1986/7, 1056-1064.

  6. Miklós Zrínyi, Le preux Capitaine [= Zrínyi Miklós, Vitéz hadnagy], in Patrimoine littéraire européen 8, Avènement de l’équilibre européen, 1616-1720, szerk. J.-Cl. Polet, Bruxelles, De Boeck Université, 1995, 468-469. ISSN 0779 4673

 • 7. Bíró Ádám, A szerző mint zsidó arcképe [= Portrait de l'auteur en juif],  Borotvaszappan [= Savon à barbe], Budapest, 1986. Múlt és Jövő (Franciák, zsidók, magyarok),1996/4-1997/1, 116-124.

  8. Albert Cohen, Testvéreim ti, ó, emberek [= O vous, frères humains]. Múlt és Jövő (Franciák, zsidók, magyarok), 1996/4-1997/1, 136-146.

  9. Alain Finkielkraut, A képzelt zsidó (= Le juif imaginaire). Múlt és Jövő (Franciák, zsidók, magyarok),1996/4-1997/1, 23-36.

  10. Georges Perec, E mint Emigráció [= É comme Émigration]. Múlt és Jövő (Franciák, zsidók, magyarok),1996/4-1997/1, 187-189.

  11. Dormándi László, Katonakorom emlékére [= Souvenir de mon service militaire], Alföld, 1997/8, 34-40. 

 • 12. Csokonai Vitéz Mihály (részletek), A csókok [= Les Baisers], A Szeretet [= L’Amour], in Patrimoine littéraire européen 10 - Gestation du romantisme, 1778-1832, szerk. J.-Cl. Polet. Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 1998, 237-238. ISSN 0779 4673

 • 13. Kazinczy Ferenc, Levele Cserey Farkashoz, 1805. márc. 31 (részlet), in Patrimoine littéraire européen 10 - Gestation du romantisme, 1778-1832, szerk. J.-Cl. Polet. Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 1998, 697-698. ISSN 0779 4673

  14. Kölcsey Ferenc, Nemzeti hagyományok (részlet), in Patrimoine littéraire européen 10 - Gestation du romantisme, 1778-1832, szerk. J. -Cl. Polet. Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 1998, 820-822. ISSN 0779 4673

  15. Eötvös József (részletek), A Karthausi [= Le Chartreux], Magyarország 1514-ben [= La Hongrie en 1514], Der Einfluß der herrschenden Ideen des 19. Jahrhunderts auf den Staat [=  De l’Influence des idées dominantes du XIXe siècle sur l’État],  in Patrimoine littéraire européen t.. 11/a – Renaissances nationales et conscience universelle, 1832-1885, szerk. J.-Cl. Polet. Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 1999, 808-814. ISSN 0779 4673

  16. Kemény Zsigmond, Özvegy és leánya (részlet) [= Une veuve et sa fille], in Patrimoine littéraire européen t.. 11/ b – Renaissances nationales et conscience universelle, 1832-1885, Romantismes réfléchis, szerk. J.-Cl. Polet. Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 1999, 54-56. ISSN 0779 4673

  17. Ady Endre, Párisi levél, Önéletrajz (1909) [részletek], in Patrimoine littéraire européen, t.. 12 – Mondialisation de l’Europe, 1885-1922, szerk. J.-Cl. Polet. Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 2000, 848-850. ISSN 0779 4673

  18. Alain Finkielkraut, A képzelt zsidó, Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, 2001, 251 l.

  19. Illyés Gyula, Egy magyar Párizsban / Un Hongrois à Paris, számos prózai szöveg fordítása. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002.

  20. József Attila, A semmi ágán / Aux branches du néant. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005 (79 költemény társfordítója).

 •  

 

Lőrinszky Ildikó

Személyes adatok: 
Dr. habil.
Lőrinszky Ildikó
CSc
egyetemi docens
IDI Francia alprogram szervezése
Oktatási terület: 
modern francia irodalom, művelődéstörténet, fordítás, francia nyelvgyakorlat
Kutatási terület: 
XIX. századi francia irodalom; mítoszkritika
Elérhetőség: 
Iroda: 
427./a
Telefon: 
+36-52-512-900/22137 mellék
Fogadóóra: 
kedd 17.45-18.45
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
magyar szakos középiskolai tanár, 1992, ELTE
összehasonlító irodalomtörténet szakos előadó, 1992, ELTE
francia szakos középiskolai tanár, 1993, ELTE
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben
Oktatott kurzusok a DE BTK-n képzési szintenként:
IV. évfolyam
Fordítási gyakorlat IV.
Bolognai rendszer:
Bevezetés a bölcsészettudományok módszertanába 2.
Szövegolvasás 2. (minor szakosoknak)
Szövegolvasás 4. (minor szakosoknak)
 
 
B) oktatásszervezői tevékenység
az IDI Francia irodalmi alprogramjának vezetése
(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

lezárult: 20 (ELTE BTK)
lezárult: 4 (DE Francia Tanszék)
folyamatban lévő: 5 (DE Francia Tanszék)

 

OTDK

lezárult: 13 (ELTE BTK)
folyamatban lévő: 4 (DE Francia Tanszék)

 

egyéb:

 

 

(ii) szakfelelősség
(iii) szakirányfelelősség
(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)
Frankofón társadalom és politika (11 kr)
Nyelvfejlesztés (4 kr)
(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)
Doktori képzésben
A) oktatott kurzusok
B) törzstagság
C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő
 

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés, évszám, kibocsátó intézmény

 

 

az irodalomtudomány kandidátusa, 1998, MTA
doktori fokozat (thèse Nouveau Régime), 1999, Université Paris IV – Sorbonne
habilitáció, 2006, Debreceni Egyetem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 • Könyv
 • Külföldön, idegen nyelven: 1
 • Magyarországon, magyarul: 1
 •  
 • Tanulmányok
 • Külföldön, idegen nyelven: 5
 • Magyarországon, magyarul: 13
 • Magyarországon, idegen nyelven: 10
 •  
 • Fordítások
 • Könyvfordítások: 8
 • Rövidebb szövegek: 45
 •  
 • Idézettség 12

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

Kelet és mítosz Flaubert műveiben, a fiatalkori írásoktól a Szalambóig (ELTE BTK Francia Nyelv és Irodalom Tanszék)

2000-2001

OTKA (nyilvántartási szám: 32448)

http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=759#top

 

témavezető

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

a.       bizottsági tagság/elnökség

Az Egyetemközi Francia Központ (CIEF) Tudományos Tanácsának (COS) tagja.

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

 külföldön

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

 

 • szerkesztőbizottsági tagság: 
 • Flaubert. Revue critique et génétique

http://www.item.ens.fr/index.php?id=329199
http://flaubert.revues.org/

 

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

F) egyéb tudományos tevékenység

 

Egyéb közéleti tevékenység: 
 • vezetői és egyéb megbízatások:
 •  
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
  2. más intézménynél Magyarországon
  3. külföldön
 • a MEGY (Magyar Műfordítók Egyesületének) tagja

 

Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 • pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

Lőrinszky Ildikó publikációs jegyzéke

CsatolmányMéret
Publikációk jegyzéke.doc84 KB

Országos döntőn bemutatott TDK-dolgozatok listája

OTDK

Az alábbi hallgatók TDK-dolgozatának témavezetője voltam:

 

ELTE BTK

 

A hallgató és az intézmény neve

A dolgozat témája

OTDK (helyszín, évszám)

Andorka Eszter

 

Szent és profán Flaubert  Irgalmas Szent Julián legendája című elbeszélésében

 

1999, Pécs,

Francia Szekció

Bauernhuber Enikő

 

Eszmény és valóság feszültsége Balzac művésznovelláiban. Az ismeretlen remekmű és a Gambara összehasonlító elemzése

 

2003, Veszprém,

Francia Irodalom Szekció

Bereczki Péter (1.)

 

Szalambó, avagy Egyiptomtól Karthágóig

2001, Szeged,

Francia Irodalom Szekció,

megosztott I. helyezés

 

Bereczki Péter (2.)

 

„Mesék a paradicsommadárról.” Johann Wolfgang Goethe Wilhelm Meister tanulóévei és Gustave Flaubert Érzelmek iskolája című regényének összehasonlító elemzése

 

2003, Veszprém

Komparatisztika Szekció

 

Farkas Enikő

Mítosz és egzotikum Charles Nodier La fée aux miettes című elbeszélésében

2005, Budapest

Francia Irodalom Szekció

a zsűri különdíja

 

Friedrich Eszter

Műalkotás és teremtés: mitológia és esztétika Nerval Történet a Reggel királynőjéről és Szolimánról, a szellemek fejedelméről című meséjében

2003, Veszprém

Francia Irodalom Szekció

kiemelt első helyezés

 

Horváth Kata

A boldogság kertje. Gyermekvilág és emlékezet Pierre Loti Le Roman d’un enfant című regényében

 

2003, Veszprém

Francia Irodalom Szekció

Mihályi Patrícia

A flaubert-i hagyomány továbbélése – Szöveg és kép viszonya Georges Perec La Vie mode d’emploi című művében

2003, Veszprém

Francia Irodalom Szekció

megosztott harmadik helyezés

 

Nyikos Júlia

A kifordított Don Juan-mítosz. Prosper Mérimée Les âmes du Purgatoire című novellájának elemzése

2001, Szeged

Francia Irodalom Szekció

a zsűri különdíja

 

Őszi Nóra (1.)

Összehasonlító tanulmány Gustave Flaubert Un Cœur simple és Guy de Maupassant Une vie című művéről

 

2001, Szeged

Francia Irodalom Szekció

Őszi Nóra (2.)

„A szépség leleplezése”. A tekintet motívuma és a képzőművészeti utalások szerepe Théophile Gautier antik mitológiai tárgyú elbeszéléseiben

 

2003, Veszprém

Francia Irodalom Szekció

Schultz Ádám

Keleti elemek Gérard de Nerval Hákim kalifa története című mesebetétjében

 

2003, Veszprém, Francia Irodalom Szekció

 

Várhalmi Zsuzsa

Végzet és végtelen Balzac Sivatagi szenvedély című elbeszélésében

2003, Veszprém, Francia Irodalom Szekciómegosztott második helyezés

 

 

 

DE BTK

 

Bujdosó Ágnes

(az országos döntő után)

 

 

 

2009, Szeged

Francia Irodalom Szekció

Kunkli Szilvia

 

(az országos döntő után)

 

 

 

2009, Szeged

Francia Irodalom Szekció

Poncsák Réka

 

(az országos döntő után)

 

 

 

2009, Szeged

Francia Irodalom Szekció

Szoboszlay Judit

 

 

(az országos döntő után

 

 

2009, Szeged

Francia Irodalom Szekció

 

 

Sikeresen megvédett szakdolgozatok listája

Sikeresen megvédett Szakdolgozatok

 

Az alábbi hallgatók témavezetője voltam:

 

 

ELTE BTK

 

A hallgató neve

Egyetem, tanszék

A dolgozat témája

Bauernhuber Enikő

ELTE BTK

Francia Tanszék

Eszmény és valóság feszültsége Balzac művésznovelláiban

 

Bauernhuber Enikő

 

ELTE BTK

Irodalomtudományi Intézet

A magyar és a francia művészregény a századfordulón: Ambrus, Justh, Maupassant, Zola

 

Bereczki Péter

 

ELTE BTK

Francia Tanszék

Egyiptomtól Karthágóig: Flaubert egyiptomi úti jegyzeteinek szerepe a Szalambó keletkezéstörténetében

 

Faludi Laura

ELTE BTK

Francia Tanszék

A fantasztikum szerepe Mérimée novellisztikájában (a XI. Károly látomása és Az ille-i Vénusz című elbeszélések elemzése)

 

Farkas Enikő

ELTE BTK

Francia Tanszék

Mítoszok és egzotikum Nodier Morzsatündér című elbeszélésében

 

Fekete Martina

 

ELTE BTK

Francia Tanszék

 

Pierre Loti és a Távol-Kelet

Friedrich Eszter

ELTE BTK

Francia Tanszék

A romantikus művész és mitikus előképei Gérard de Nerval Történet a Reggel királynőjéről és Szolimánról, a szellemek fejedelméről című művében

 

Horváth Kata

ELTE BTK

Francia Tanszék

 

Pierre Loti Egy gyermek regénye című művének elemzése

Kisék Ágnes

 

ELTE BTK

Francia Tanszék

 

Spanyol vonatkozások a XIX. századi francia irodalomban (Hugo, Gautier, Mérimée)

Mihályi Patrícia (1.)

ELTE BTK

Francia Tanszék

 

Szöveg és kép viszonya Georges Perec műveiben

Mihályi Patrícia (2.)

ELTE BTK

Irodalomtudományi Intézet

 

A leírás Flaubert Szalambó című regényében

Mucsi Katalin

ELTE BTK

Francia Tanszék

 

A „törvénytelen gyermek” Maupassant elbeszéléseiben

Őszi Nóra (1.)

ELTE BTK

Francia Tanszék

 

A képzőművészeti utalások szerepe Théophile Gautier antik tárgyú elbeszéléseiben

Őszi Nóra (2.)

 

ELTE BTK

Irodalomtudományi Intézet

 

Flaubert életműve Mario Vargas Llosa olvasatában

Ugrin Zsuzsa

 

ELTE BTK

Francia Tanszék

 

Esztétika és művészetkritika a francia impresszionizmusban: Manet és Zola

Várhalmi Zsuzsa (1.)

ELTE BTK

Francia Tanszék

 

A párduclány. Szenvedély és egzotikum Balzac Sivatagi szenvedély és Az aranyszemű lány című elbeszéléseiben

 

Várhalmi Zsuzsa (2.)

 

ELTE BTK

Irodalomtudományi Intézet

 

Balzac állatmeséi (Scènes de la vie privée des animaux)

Zarándné Krafcsik Ildikó

ELTE BTK

Francia Tanszék

 

Flaubert és Henry James regényesztétikájának összehasonlító elemzése

 

 

 

 

DE BTK

 

A hallgató neve

 

Egyetem, tanszék

A dolgozat témája

Gulyás Judit

 

DE BTK

Francia Tanszék

A többnyelvűség Apollinaire elbeszéléseiben (A L’Hérésiarque et Ciecímű novelláskötet elemzése)

 

Huli Mónika

 

Debreceni Egyetem

Francia Tanszék

 

A boldogságkeresés Voltaire filozófiai meséiben (a Zadig és a Candide elemzése)

Magyar Szilvia

 

DE BTK

Francia Tanszék

Albert Camus és a francia-algériai konfliktus

Réti Boglárka

DE BTK

Francia Tanszék

A házasságtörés tematikája Maupassant publicisztikájában és regényeiben

Rostás Anett

 

DE BTK

Francia Tanszék

A tér Stendhal műveiben (a Vörös és fekete és A pármai kolostor című regények elemzése)

 

 

Tegyey Gabriella

Személyes adatok: 

Dr. habil. Tegyey Gabriella DSc
egyetemi tanár, tanszékvezető

 

Oktatási terület: 
francia irodalom, művészetek, fordítás

Kutatási terület: 
irodalomtudomány

Elérhetőség: 

Iroda: 427/a
Telefon:  +36-52-512-900/22137
Email:  tegyey.gabriella@arts.unideb.hu

Fogadóóra: 
szerda 14:00-15:30

Szakmai önéletrajz: 

Képzettség/képesítés 

magyar nyelv és irodalom - francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 1982, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

Oktatási tevékenység

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok
(i) a DE BTK-n képzési szintenként
 • BA:
  1. Bevezetés a bölcsészettudományok módszertanába (gyakorlat)
  2. Francia irodalom a XVIII. században (előadás)
  3. Francia irodalom a XIX. században (előadás)
  4. Francia irodalom a XX. században (előadás)
  5. Francia irodalmi szeminárium I-III.
  6. Középkori és reneszánsz irodalmi szeminárium
  7. Klasszikuskori francia irodalmi szeminárium
  8. Francia fordítási gyakorlat
  9. Művészetek I: képzőművészet és zene (gyakorlat)
  10. A régió mai kultúrájának változatai (mediterrán specializáció, előadás)
 • MA:
  1. Francia irodalom I. (előadás)
  2. Francia irodalom II. (előadás)
  3. A műfordítás alapkérdései: francia-magyar (előadás és gyakorlat)
 • Kreditrendszerű (osztatlan) képzés:
 • FSZ:
 • SZTK:
 • (ii) a DE más karain képzési szintenként
 • BA:
 • MA:
 • Kreditrendszerű (osztatlan) képzés:
 • FSZ:
 • SZTK:
 • (iii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként
 • BA:
 • MA:
 • Kreditrendszerű (osztatlan) képzés:
 • FSZ:
 • SZTK:
 • B) oktatásszervezői tevékenység
  1. A DE Irodalomtudományok Doktori Iskola francia irodalmi alprogramjának vezetője
(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)
  lezárult folyamatban lévő
szakdolgozati 78 4
OTDK 2  
egyéb    
(ii) szakfelelősség
(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)
 1. Franciaország ismerete (8 kr)
 2. Régi francia irodalom (13 kr)
 3. Modern francia irodalom (14 kr)
 4. Francia irodalom I. (4 kr)
 5. Francia irodalom II. (3 kr)
 6. Irodalom (3 kr)
 7. A műfordítás alapkérdései: francia-magyar (6 kr)
(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok
 • ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola, "Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története program"
  1. A 20. századi regény dilemmái a francia irodalomban
  2. Szövegolvasó szemináriumok
B) törzstagság

Doktori iskola megnevezése

C) témavezetés
 1. sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult:
 2. folyamatban lévő:

Tudományos tevékenység

A) főbb kutatási területek

20. századi francia irodalom: a nőregény elbeszélő formái, a női identitás problémaköre

Narratológia: narratológiai elemzések a 20. századi nőregényben

Magyar-francia irodalmi kapcsolatok a 20. században

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés évszám kibocsátó intézmény
CSc 1997 MTA
habilitáció 2005 Miskolci Egyetem
DSc 2013 MTA
     

C) főbb publikációs adatok: 70

 • I. Könyv: 5
  1. Külföldön idegen nyelven: 1
  2. Külföldön magyarul: -
  3. Magyarországon idegen nyelven: 3
  4. Magyarországon magyarul: 1
 • II. Tankönyv, jegyzet: 1
  1. Külföldön idegen nyelven: -
  2. Külföldön magyarul: -
  3. Magyarországon idegen nyelven: 1
  4. Magyarországon magyarul: -
 • III. Szerkesztett  kötet: 1
  1. Külföldön idegen nyelven: -
  2. Külföldön magyarul: -
  3. Magyarországon idegen nyelven: 1
  4. Magyarországon magyarul: -
 • IV. Könyvfejezet: 5
  1. Külföldön idegen nyelven: 2
  2. Külföldön magyarul: -
  3. Magyarországon idegen nyelven: 2
  4. Magyarországon magyarul: 1
 • V. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány: 16
  1. Külföldön idegen nyelven: 11
  2. Külföldön magyarul: -
  3. Magyarországon idegen nyelven: 1
  4. Magyarországon magyarul: 4
 • VI. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány: 20
  1. Külföldön idegen nyelven: 5
  2. Külföldön magyarul: -
  3. Magyarországon idegen nyelven: 11
  4. Magyarországon magyarul: 4
 • VII. Ismertetés, recenzió: 5
  1. Külföldön idegen nyelven: 3
  2. Külföldön magyarul: -
  3. Magyarországon idegen nyelven: -
  4. Magyarországon magyarul: 2
 • VIII. Egyéb publikációk: 5
 • idézettség: 35 hivatkozás + 7 recenzió

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma időszak adományozó intézmény szerep
Középkori és XIX-XX. századi francia irodalom 1997–2000 OTKA, T 23155 résztvevő
Szabó Magda regényei a francia fordítások tükrében 1997 Hajdúsági Agráripari Rt. "Magyar Vidékért Alapítványa" egyéni
Nemzeti hagyomány és európaiság. Batsányi János párizsi évei 2004 Pro Renovanda Cultura Hungariae egyéni
Az elbeszélő diskurzus (elmélet, történet, műfaj) 2003–2005

OTKA, T 042844

résztvevő
Az elbeszélő diskurzus II. 2008–2010 OTKA, NK 68892 résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon
  • a. bizottsági tagság/elnökség
   1. VEAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, titkár (2003-2009)
   2. Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottsága Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság (2013-)
  • b.  szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
   1. Pannon Egyetem Francia Nyelv és Irodalom Tanszék, "Études françaises", sorozatszerkesztő (2004–2009)
  • c.  szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
   1. opponálás: Farkas Mária PhD, PTE, 2001
   2. Hajdú Zsuzsanna PhD, PTE, 2004
   3. Kóbor Márta PhD, PTE, 2007
   4. Rőhrig Eszter PhD, DE, 2010
   5. Bereczkiné Záluszki Anna PhD, ME, 2012
   6. Turai Laura PhD, PPKE, 2012
   7. Kálai Sándor, habilitáció, DE, 2013
   8. védési bizottság tagja: Majorossy Imre Gábor PhD, ELTE, 2003
   9. Bodó Márton PhD, ELTE, 2005
   10. Ádám Péter PhD, DE, 2010
   11. Pallai Mária PhD, DE, 2013
 •  külföldön
  • a.  bizottsági tagság/elnökség:
   1. Varga Róbert PhD, Pécsi Tudományegyetem - Université Marc Bloch – Strasbourg 2, 2007 (elnök)
  • b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség:
  • c.  szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
   1. Horváth Miléna PhD, Pécsi Tudományegyetem - Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2002
   2. Horváth Krisztina PhD, Pécsi Tudományegyetem - Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, 2003

F) szakmai tudományos előadások: 12

Egyéb közéleti tevékenység

 • Vezetői és egyéb megbízatások:
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
   • tanszékvezető, 2014-
  2. más intézménynél Magyarországon
   • Pannon Egyetem Francia Nyelv és Irodalom Tanszék, tanszékvezető-helyettes (2000-2009)
   • Pannon Egyetem MFTK, a Kari Tanács és a Tudományos Bizottság tagja (2004–2009)
   • Pannon Egyetem MFTK, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke (2005–2009)
  3. külföldön: -
   • Egyéb: MAB-szakértő (2007-)

Kitüntetések, szakmai elismerések

megnevezés évszám kibocsátó intézmény
Széchenyi Professzori Ösztöndíj 2000–2003 Művelődési miniszter
Francia-magyar kormányközi ösztöndíj, Párizs (1-3 hónap) 1993, 1995, 1998 Francia kormány
Tempus-ösztöndíj 1999, Angers (Franciaország), 1 hónap EU
Erasmus-ösztöndíj 1998 óta kétévente 1 hét az Angers-i Egyetemen EU
Meghívott kutatói ösztöndíj 1999, 1 hónap, Angers-i Egyetem Angers-i Egyetem
     

Egyéb szakmai jellegű információk, adatok

Munkahelyek és beosztások:

1982-1986: KLTE Francia Nyelv és Irodalom Tanszék, tanszéki munkatárs, tanszéki könyvtáros

1986-1991: Bessenyei György Tanárképző Főiskola Francia Nyelv és Irodalom Tanszék, főiskolai adjunktus

1991-2000: Debreceni Egyetem Francia Nyelv és Irodalom Tanszék, egyetemi adjunktus

1992-1995: MTA tudományos továbbképzési ösztöndíjas

2000-2009: Pannon Egyetem Francia Nyelv és Irodalom Tanszék, egyetemi docens

2009-2013: ELTE BTK, tanárképzési referens

Társasági tagság:

Association Lucie Delarue-Mardrus

Francia Kormányösztöndíjasok Egyesülete

Modern Filológiai Társaság

Société des Amis de Colette

Société Octave Mirbeau

Publikációk jegyzéke

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?kozid=10407&lang=0

Marosvári Mária

Személyes adatok: 
Dr.
Marosvári Mária
PhD
adjunktus
szakmódszertani tanácsadó
Oktatási terület: 
lexikológia, lexikográfia, alkalmazott nyelvészet, fordítás, francia és frankofón civilizáció, szakmódszertan
Kutatási terület: 
lexikográfia, kontrasztív fordításelemzés, stilisztika
Elérhetőség: 
tanszéki iroda: 512-926
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
orosz – francia szakos középiskolai tanár – 1974, KLTE
egyetemi doktori fokozat – 1981, KLTE
PhD fokozat – 1997 KLTE
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

BA:

Franciaország ismerete (előadás és gyakorlat)

Nyelvváltozatok a franciában (szeminárium)

Szótárak és termiológiai adatbázisok (gyakorlat)

Lexikológia és szemantika (gyakorlat)

FSZ:

Fordítási gyakorlat

SZTK:

Írásbeli és szóbeli üzleti kommunikáció

Sajtóolvasási szeminárium

Kredites képzés:

Francia nyelvészeti előadás III. (A modern lexikográfia története)

Civilizáció és didaktika (gyakorlat)

Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban (előadás)

Nyelvoktatás módszerei (gyakorlat)

Szakmódszertan (gyakorlat)

 

B) oktatásszervezői tevékenység

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

 86

 6

OTDK

 3

 1

egyéb:

 

 

(ii) szakfelelősség

(iii) szakirányfelelősség

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

Franciaország ismerete (8 kr)

A szakfordítás alkalmazott nyelvészeti és technikai vonatkozásai (10 kr)

Szakmódszertan (7 kr)

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok

B) törzstagság

C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek

lexikográfia, kontrasztív fordításelemzés, stilisztika

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

 PhD

 1997

 KLTE

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 

Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

 •   Külföldön idegen nyelven: 2        
  Magyarországon idegen nyelven: 5

Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

 •   Magyarországon idegen nyelven: 4
    Magyarországon magyarul: 1

      Külföldön idegen nyelven: 1

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

 

 

 

vezető / résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

doktori védéseken opponálás: 2; OTDK dolgozatok bírálata: 6

 külföldön

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

F) egyéb tudományos tevékenység

Egyéb közéleti tevékenység: 

 

 •  ELTE Origó Nyelvvizsgaközpont vizsgáztatója
 • BGF Gazdasági Nyelvvizsgaközpont vizsgáztatója
 • egynyelvű akkreditált francia nyelvvizsgák (DELF,DALF) vizsgáztatója
Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 •  ösztöndíjak:

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

a francia kormány kutatói ösztöndíja

1975, 1985, 1993

Franciaország

Erasmus oktatói mobilitás 1994, 1996, 1997 Angers
Erasmus oktatói mobilitás 1995 Bordeaux
Szakmódszertani továbbképzési ösztöndíj

 

 

 

1990

 

2088

 

 

 

Sèvres

 

Paris

A francia szakos képzés debreceni története

Az 1912-ben alapított és első tanévét 1914 szeptemberében megnyitó debreceni egyetemen az első francia szakos okleveleket az 1918/19-es tanévben adták ki. Francia irodalomból és nyelvészetből ekkor még a germanista Huss Richárd tartott előadásokat. Tőle az oktatást 1920-ban Hankiss János (1893-1959) vette át, aki 1916 őszén mint kihelyezett középiskolai tanár került Debrecenbe, s kezdetben lektorként francia és német nyelvet tanított. A budapesti Eötvös Collegiumban végzett francia-német szakon, 1915-ben francia irodalomból doktorált, a professzori kinevezéshez szükséges magántanári címet pedig 1919-ben egyetemünkön szerezte meg. 1923-ban nevezték ki egyetemi tanárrá, az ő nevéhez fűződik az önálló francia tanszék megalapítása. Az 1930-as években már nemzetközileg is számon tartott irodalomtudományi munkássága, illetve tudományszervezői tevékenysége révén a szakterület egyik meghatározó egyénisége lett, többek között ő alapította és szerkesztette a Helicon c. nemzetközi irodalomtörténeti folyóiratot (1938-1943). 1949 decemberében, összefüggésben a vidéki egyetemeken a "nyugati nyelvek" oktatásának ideológiai-politikai megfontolásokból elhatározott megszüntetésével, nyugdíjazták. Az utolsó végzős évfolyam 1950 tavaszán vizsgázott, a többi hallgatót vagy átirányították Budapestre, vagy átmehetett orosz szakosnak. Ez az állapot hét évig tartott. A francia szakos képzés az egyetemi hallgatóság 1956-os követelései nyomán indult újra a bölcsészkaron 1957 februárjában - felmenő rendszerben. A Román Nyelvek és Irodalmak Tanszéke elnevezéssel újjáalakított tanszék vezetését 1970 őszéig a budapesti egyetem docenseként áthelyezett, az újlatin összehasonlító nyelvészet terén ugyancsak nemzetközi hírnévnek örvendő Herman József professzor (1924) látta el, aki 1962-ben megalapította a tanszék évente megjelenő tudományos kiadványát, mely jelenleg Studia Romanica de Debrecen címmel jelenik meg (lásd ott). 1957 szeptemberében az oktatói kar négy főből állt a külső előadóként akkor még foglalkoztatott Hankiss Jánossal együtt. Ez a létszám a teljes álláson lévőket tekintve a hatvanas évek közepén a mindenkori francia lektorral hét főre emelkedett. Miután a francián kívül, az eredeti tervek és helyi kezdeményezések ellenére, más újlatin nyelvből szakképzés indításához Debrecen nem kapott lehetőséget, 1982-ben a tanszék felvette jelenlegi nevét, kiküszöbölve ezzel a korábbi elnevezésből származó félreértéseket. 1970-1991 között a tanszéket docensi minőségben az irodalomtörténész Gorilovics Tivadar (1933) vezette, aki a clermont-ferrand-i egyetem (Franciaország) díszdoktora is volt. 1991 őszétől helyébe az elsősorban (történeti) nyelvészeti kutatásokat folytató Kiss Sándor (1941) lépett. 2005-től Csűry István, 2014 márciusától - 2017. július 17-ig Tegyey Gabriella, 2017. július 21-től Nagy Andrea vezeti a tanszéket.

Az újonnan felvett hallgatóink vagy a romanisztika alapképzési (BA) szak francia szakirányán, vagy osztatlan tanári mesterszakon (Francia nyelv és kultúra tanára) szerezhetnek diplomát. A BA diplomával rendelkezők az egyetemünk Fordító és Tolmács Mesterszakos képzésén folytathatják egyetemi tanulmányaikat. Emellett az egyetemi vagy MA-diplomával rendelkezők francia doktori képzésre is jelentkezhetnek egyetemünk Nyelvtudományi, illetve Irodalomtudományi Doktori Iskolájának megfelelő alprogramjába.