Franciatanári mesterszak (MA)

A franciatanári MA-képzéssel kapcsolatos információk

 FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

 I) Romanisztika alapszakon megszerzett 120 kredites BA-diploma: azoknak a hallgatóknak az esetében, akiknek a francia kétszakos tanári képzésben a francia lesz első, vagy más néven fő szakjuk.

II) Más alapszakon megszerzett 120 kredites BA-diploma + a romanisztika alapszakon elvégzett francia minor képzés 50 kredit értékben + C típusú (államilag akkreditált) felsőfokú nyelvvizsga: azoknak a hallgatóknak az esetében, akiknek a francia lesz a második szakjuk

III) A BA-s képzés idején megszerzett 10 kredites pedagógia /pszichológia modul

A FELVÉTELIRE JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE

FELVÉTELI VIZSGA

 Időpontja:

Értékelése:          

-         BA diploma minősítése x 6 = maximum 30 pontot ér

-         Pedagógia / pszichológia elbeszelgetés: max. 30 pont

-         Szóbeli felvételi vizsga : max 30 pont

-         Egyéb (hátrányos helyzet, stb.): max. 10 pont

Összesen tehát 100 pont szerezhető.

Jellege:

         Szóbeli, elbeszélgetés jellegű vizsga, amelynek során a bizottság elsősorban azt méri fel, hogy a felvételiző hogyan viszonyul a tanári pályához, mennyire elhivatott, de természetesen a felvételiző általános tájékozottságával, a francia kultúra, irodalom és civilizáció terén megszerzett ismereteivel kapcsolatban is feltehet kérdéseket.

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév elméleti és gyakorlati oktatás + 1 félév iskolai tanítási gyakorlat.

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

-         30 kredites elméleti és gyakorlati képzés azoknak, akiknek a francia lesz az első szakjuk.

-         50 kredites elméleti és gyakorlati képzés azoknak, akiknek a francia lesz a második szakjuk. Tehát azok, akik franciából minor képzésben vettek részt és úgy jelentkeztek tanári MA-képzésre, plusz 20 kredites „szintre hozó" képzésben részesülnek.

-         40 kreditet kell megszerezni pedagógia és pszichológia tárgyakból

-         30 kreditet ér a féléves tanítási gyakorlat.

 SZAKKÉPZETTSÉG

Megnevezése: okleveles franciatanár

A megszerzett diplomával az általános iskola 5. osztályától a középiskola 12. osztályáig lehet tanítani.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

-         Tanárképzés csak kétszakos formában lehetséges.

-         Keresztféléves képzés indítására nincs mód.

-         Mindkét szakot ugyanazon az egyetemen kell elvégezni.

-         A szakok egymással szabadon párosíthatók, tehát a francia szak mellé bármelyik akkreditált tanári MA-képzés felvehető, amennyiben a hallgató teljesíti a felvételi előfeltételeket és követelményeket.