Marosvári Mária

Személyes adatok: 
Dr.
Marosvári Mária
PhD
adjunktus
szakmódszertani tanácsadó
Oktatási terület: 
lexikológia, lexikográfia, alkalmazott nyelvészet, fordítás, francia és frankofón civilizáció, szakmódszertan
Kutatási terület: 
lexikográfia, kontrasztív fordításelemzés, stilisztika
Elérhetőség: 
tanszéki iroda: 512-926
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
orosz – francia szakos középiskolai tanár – 1974, KLTE
egyetemi doktori fokozat – 1981, KLTE
PhD fokozat – 1997 KLTE
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

BA:

Franciaország ismerete (előadás és gyakorlat)

Nyelvváltozatok a franciában (szeminárium)

Szótárak és termiológiai adatbázisok (gyakorlat)

Lexikológia és szemantika (gyakorlat)

FSZ:

Fordítási gyakorlat

SZTK:

Írásbeli és szóbeli üzleti kommunikáció

Sajtóolvasási szeminárium

Kredites képzés:

Francia nyelvészeti előadás III. (A modern lexikográfia története)

Civilizáció és didaktika (gyakorlat)

Újabb tendenciák a francia nyelvoktatásban (előadás)

Nyelvoktatás módszerei (gyakorlat)

Szakmódszertan (gyakorlat)

 

B) oktatásszervezői tevékenység

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

 86

 6

OTDK

 3

 1

egyéb:

 

 

(ii) szakfelelősség

(iii) szakirányfelelősség

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

Franciaország ismerete (8 kr)

A szakfordítás alkalmazott nyelvészeti és technikai vonatkozásai (10 kr)

Szakmódszertan (7 kr)

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok

B) törzstagság

C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek

lexikográfia, kontrasztív fordításelemzés, stilisztika

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

 PhD

 1997

 KLTE

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 

Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

 •   Külföldön idegen nyelven: 2        
  Magyarországon idegen nyelven: 5

Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

 •   Magyarországon idegen nyelven: 4
    Magyarországon magyarul: 1

      Külföldön idegen nyelven: 1

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

 

 

 

vezető / résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

doktori védéseken opponálás: 2; OTDK dolgozatok bírálata: 6

 külföldön

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

F) egyéb tudományos tevékenység

Egyéb közéleti tevékenység: 

 

 •  ELTE Origó Nyelvvizsgaközpont vizsgáztatója
 • BGF Gazdasági Nyelvvizsgaközpont vizsgáztatója
 • egynyelvű akkreditált francia nyelvvizsgák (DELF,DALF) vizsgáztatója
Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 •  ösztöndíjak:

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

a francia kormány kutatói ösztöndíja

1975, 1985, 1993

Franciaország

Erasmus oktatói mobilitás 1994, 1996, 1997 Angers
Erasmus oktatói mobilitás 1995 Bordeaux
Szakmódszertani továbbképzési ösztöndíj

 

 

 

1990

 

2088

 

 

 

Sèvres

 

Paris