Skutta Franciska

Személyes adatok: 
Dr. habil.
SKUTTA Franciska
PhD
docens
Tanszéki Erasmus-koordinátor
Oktatási terület: 
francia leíró nyelvtan, nyelvészet, narratológia
Kutatási terület: 
szövegnyelvészet, narratológia, Marguerite Duras
Elérhetőség: 
Iroda: 
427./a
Telefon: 
+36-52-512-900/22138 mellék
Fogadóóra: 
csütörtök, 15.30-17.00
 
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
angol-francia szakos középiskolai tanár, 1976, Kossuth Lajos Tudományegyetem
egyetemi doktor, 1981, Kossuth Lajos Tudományegyetem
PhD, 1997, Kossuth Lajos Tudományegyetem
habilitáció, 2012, Debreceni Egyetem
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

BA:

Bevezetés a bölcsészettudományok módszertanába (gyakorlat)

Francia fonetikai gyakorlat

Francia leíró nyelvtan előadás

Francia fordítási gyakorlat

Szövegtani gyakorlat (Gazdasági szakfordítói specializáció)

A francia nyelv története (előadás)

A francia nyelvtudomány fő irányai (előadás)

Alkalmazott nyelvészet (szeminárium)

 

Kredites képzés:

Francia nyelvészeti előadás

Francia nyelvészeti szeminárium

  

(i) a DE BTK-n képzési szintenként

(ii) a DE más karain képzési szintenként

(iii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

B) oktatásszervezői tevékenység

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

 50

 

OTDK

 2

 

egyéb: DETEP

 1

 

 

(ii) szakfelelősség

(iii) szakirányfelelősség

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

Modern francia nyelvészet (21 kr)

Nyelvészet (3 kr)

Francia nyelvészeti alapismeretek (4 kr)

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok

Francia leíró nyelvtan

A mondattan szemantikai vonatkozásai

Francia szövegnyelvészet

Szövegtipológia

 

B) törzstagság

C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

(i) 1

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek

Szövegnyelvészet: koherencia, anafora, tematikus progresszió

Narratológia: nyelvészeti hatások a francia narratológiában, a narratológia XX. századi fejlődése;

narratológiai elemzések XIX.-XX. századi francia elbeszélő művekben

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

PhD

habilitáció 

 1997

2012

 Kossuth Lajos Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

 

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 • Könyv: 1 (hazai, idegen nyelven)
 • Szerkesztett kötet: 1 (hazai, idegen nyelven) (társszerkesztő)
 • Könyvfejezet: 21 (külföldön - 5; hazai, idegen nyelven - 9; magyarul - 7)
 • Szakfolyóiratban megjelent tanulmány: 19 (külföldön - 4; hazai, idegen nyelven - 3; magyarul - 12)
 • Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány: 13 (külföldön - 9; hazai, idegen nyelven - 3; magyarul - 1)
 • Ismertetés, recenzió: 2 (külföldön - 2)
 • Idézettség: 23 hivatkozás + 7 recenzió külföldön

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

 

 

téma

időszak

adományozó

 intézmény

szerep

Elbeszélő műfajok narratológiai-szemiotikai

és történeti vizsgálata a franciában

1991-1993

OTKA

1/3 1690

résztvevő

A stílus fogalma az újabb francia nyelv- és irodalomtudományi kutatásokban (1960-1990)

1991-1994

OTKA

2070

résztvevő

Szövegkonstrukció a kései latintól a mai franciáig

1995-1998

OTKA

T 018274

résztvevő

Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram

2003-2005

OTKA

T 043350

résztvevő

Az igenem mondattani és szövegszemantikai vizsgálata a latintól a mai franciáig

2005-2008

OTKA

K 48813

résztvevő

Szövegnyelvészet és elbeszéléselmélet

2010-2014

 

OTKA

K 81913

 

résztvevő

A szöveg- és stílusvizsgálat sajátos irányai TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 - résztvevő

 

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.):

opponálás:  KLTE - 3; DE - 1; ELTE - 2

védési bizottság tagja: KLTE - 1; DE - 3; ELTE - 8  

habilitációs bizottság tagja: DE - 1

 külföldön 

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

F) egyéb tudományos tevékenység

Egyéb közéleti tevékenység: 
 • vezetői és egyéb megbízatások:
 •  
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
  2. más intézménynél Magyarországon
  3. külföldön
 • KLTE BTK kari megbízatások:
 • kari TEMPUS-koordinátor, 1991-1995
 • KLTE Külügyi Bizottságának tagja, 1995-1998
Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 • pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

 Miniszteri dícséret

 1990

 Művelődési miniszter 

Francia-magyar kormányközi ösztöndíj, Párizs (1-3 hónap) 1977,1979,1985,1994,1996,1997 Francia kormány
Soros-ösztöndíj (konferencia-hozzájárulás) 1997, XVI. Nemzetközi Nyelvészkongresszus, Párizs Soros Alapítvány
Tempus-ösztöndíj 1992, Angers (Franciaország), 1 hónap  EU
Erasmus-ösztöndíj 1998 óta évente 1 hét az Angers-i Egyetemen  EU
Meghívott kutatói ösztöndíj 1999, 1 hónap, Angers-i Egyetem; 2005, 2 hét Angers-i Egyetem Angers-i Egyetem
     
Egyéb szakmai jellegű információk, adatok: 

Részvétel nemzetközi konferenciákon (előadással):

Nemzetközi Nyelvészkongresszus - Párizs, 1997, Prága, 2003

Nemzetközi Romanisztikai Kongresszus - Palermo, 1995, Brüsszel, 1998, Salamanca, 2001 (szekcióelnök), Aberystwyth, 2004, Innsbruck, 2007, Valencia, 2010, Nancy, 2013

Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság Kongresszusa - München, 1988

Nemzetközi Modern Filológiai Társaság Kongresszusa - Budapest, 1984, Novi Sad, 1990

Nemzetközi "George Sand Társaság" Konferenciája - Debrecen, 1992 (szervezőbizottság tagja), Montreal, 1994

Nemzetközi Irodalomtudományi Konferencia Prof. Ch. Angelet tiszteletére - Leuven, 1997

 

Tematikus konferenciák:

"Alakpárok" - Nemzetközi Francia Irodalomtudományi Konferencia - Debrecen, 1989

Nemzetközi Francia-Magyar Kontrasztív Nyelvészeti Konferencia - Szombathely, 1997

"Titkos terek, tiltott helyek" Nemzetközi Konferencia - Herstmonceux (Anglia), 1998

Nemzetközi Francia Szövegtani Konferencia - Debrecen, 1999

"Jean-Loup Trassard életműve" Nemzetközi Irodalomtudományi Konferencia - Angers, 1999

"Centrum és periféria" Nemzetközi Nyelvészeti Konferencia - Nové Hrady (Csehország), 2009

"A mondat kommunikatív perspektívája" Nemzetközi Nyelvészeti Konferencia - Ceské Budejovice, 2011

"A könyörgés az irodalomban" Nemzetközi Irodalomtudományi Konferencia, Angers, 2011 

"A mondat kommunikatív perspektívája" / 2 Nemzetközi Nyelvészeti Konferencia - Nancy, 2012

Részvétel hazai konferenciákon, többek között a DE Szövegnyelvészeti Kutatócsoportjának rendszeres konferenciáin és a "Journées d'Études Françaises" konferenciákon, valamint alkalmankénti nyelvészeti konferenciákon.

 

Oktatás, ill. előadás tartása külföldi egyetemeken (meghívásra, ill. oktatói csere keretében):

1985, Bresti Egyetem (Marguerite Duras)

1989, Hollandia - Belgium: Amsterdam (Vrije Universiteit), Groningen, Leiden, Nijmegen, Gent, Leuven (Katolikus Egyetem) (Marguerite Duras, narratológia, Szerb Antal) 

1999, Leuveni Katolikus Egyetem (narratológia)

2002, Kingstoni Egyetem (Marguerite Duras, francia leíró nyelvtan)

 

Oktatás hazai intézményekben, alkalmankénti felkérésre:

DE Magyar Irodalmi Intézet, Hatvani István Szakkollégium (narratológia)

DE Angol-Amerikai Intézet (narratológia, angol nyelvű előadások)

ELTE Nyelvészeti Doktori Iskolájának Romanisztikai Programja (szövegnyelvészeti kutatói szeminárium)

 

Részvétel egyetemi doktori, ill. PhD-szigorlaton / védésen:

- KLTE, védés: bíráló (3), bizottsági tag (1)

- DE, vizsgáztató: francia nyelvészet (2), irodalomelmélet (1)

- DE, védés: bíráló (1), bizottsági tag (3, ebből 1 angol nyelven)

- ELTE, védés: bíráló (2), bizottsági tag, ill. titkár (8)

 

Hazai szakmai előadások (franciául):

1984, Budapest, Francia Intézet: a Marguerite Duras-filmhét megnyitóján Duras munkásságáról

1995, Budapest, Egyetemközi Francia Központ, nyelvészeti tudományos ülés

 

Társasági tagság:

Magyar Nyelvtudományi Társaság

Jean-Richard Bloch Társaság, Párizs

CERIEC Irodalomtudományi Társaság, Angers 

 

Nyelvismeret:

francia, angol (felsőfok); német (olvasás, társalgás), olasz (olvasás)