Marádi Krisztina

Személyes adatok: 
Dr.
Marádi Krisztina
PhD
adjunktus
oktató
Oktatási terület: 
nyelvtörténet, akalmazott nyelvészet, gazdasági szakfordítás, tolmácsolás, nyelv- és stílusgyakorlat
Kutatási terület: 
Diakrón nyelvészet, elsősorban szemantikai, lexikológiai kérdések; Jogi és adminisztratív nyelvhasználat kérdései; Traduktológia
Elérhetőség: 
Iroda: 
423.
Telefon: 
+36-52-512-900/22243 mellék
Fogadóóra: 
hétfő 11.30-12.30
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
Külkereskedelmi idegennyelvi levelező, 1992. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
Francia szakos bölcsész, 1997. Kossuth Lajos Tudományegyetem
Francia gazdasági szakfordító és szaktolmács, 2005 ELTE
Spanyol gazdasági szakfordító, 2006 ELTE
Olasz gazdasági szakfordító, 2009 ELTE
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

Nyelvtörténet, alkalmazott nyelvészet, Gazdasági szakfordítás, Tolmácsolás

(i) a DE BTK-n képzési szintenként

(ii) a DE más karain képzési szintenként

(iii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

B) oktatásszervezői tevékenység

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

 11

 6

OTDK

 

 

egyéb:

 

 

(ii) szakfelelősség

(iii) szakirányfelelősség

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

A szakfordítás nyelvészeti megalapozása (25 kr)

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

Oktatási bizottsági tag

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok

B) törzstagság

C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

 

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek

Nyelvtörténet, gazdasági, jogi és adminisztratív nyelvhasználat

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

 PhD

 2004

 Debreceni Egyetem

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 • könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.):
 • könyvfejezet:
 • szakfolyóiratban megjelent cikk: 2
 • konferencia kiadványban megjelent cikk: 5
 • tanköny: 1
 • műfordítás: 2
 • idézettség

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

 

 

 

vezető / résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

 külföldön

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

F) egyéb tudományos tevékenység

Egyéb közéleti tevékenység: 
 • vezetői és egyéb megbízatások:
 •  
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
  2. más intézménynél Magyarországon
  3. külföldön
 • ...
Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 • pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

 

 

 

 Ösztöndíjak:
2002. Franciaország: állami kutatói ösztöndíj
2004. Franciaország: BELC ösztöndíj

Egyéb szakmai jellegű információk, adatok: 

Konferencia részvétel külföldön

L'image de la France à travers un matériel vidéo

("Stéréotypes et prototypes nationaux en Europe"; colloque international organisé par l'Institut hongrois à Paris, Párizs, 2005.)

Pirates, zombies, chevaux de Troie, ou l’effet de la cybercriminalité sur notre vocabulaire

(XXV CILPR : Congrès international de Linguistique et de Philologie Romanes, Innsbruck, 2007.)

La néologie dans le langage juridique

(Ier Congrès international de Néologie des langues romanes, Barcelona, 2008.)

 

Konferencia részvétel Magyarországon

Kínos kérdés. A Francia és a magyar nyelv kontrasztív lexikológiai összevetése

(III. Nyelvészeti PhD Konferencia, Szeged, 1999. )  

Les jeux de mots dans les albums d'Astérix

(Colloque international sur le rire, le comique et l’humour, Pécs, 2000.)

Les mots font l'amour. Les jeux langagiers chez les surréalistes

(Colloque international sur le jeu, Pécs, 2001.)

La liberté dérivationnelle en ancien français

("Lingue romanze nel Medioevo", convegno internazionale, Piliscsaba, 2002.)

Les changements du langage culinaire

 (Témabemutató előadás, Debrecen, 2003.)

L'héritage classique dans le langage juridique

("Journées d’études françaises", Budapest, 2006.)

Cent euros, c’est cent balles ?

(„Phraséologie disciplinaire et interdisciplinaire” Conférence internationale organisée par l'Institut d'Études Allemandes de l'Université de Pannonie Veszprém (Hongrie) et la Société Européenne de Phraséologie (EUROPHRAS) Veszprém,  2006.)

Le sexisme dans le langage juridique

 ("Journées d’études françaises", Debrecen, 2007.)

 

Műfordítás

François FAVRE : Mani, Christ d’Orient, Bouddha d’Occident, Editions du Septenaire, 2002 ; Mani, Kelet Krisztusa, Nyugat Buddhája, L.N.L. Kiadó, Hajdúszoboszló, 2007, 666. oldal

Amin MAALOUF: Les jardins de lumière, Editions de Jean-Claude Lattès, 1991; A fény kertjei, L.N.L Kiadó, Hajdúszoboszló, 2008, 350 oldal

 

Cikkfordítás
Éva Simon : Description, caractérisation et relation des personnages dans la version franco-italienne d'Ogier le Danois. Études de littérature médiévale, Studia Romanica, Debrecen, 2000, 137-155.

 

Kontrollszerkesztés

Tiziano TERZANI: La fine è il mio inizio, Casa Editrice Longanesi, 2006; A vég nekem a kezdet, Fordította: Kertész Csilla, Libretto Könyvkiadó Kft, Budapest, 2009, 475 oldal

 

Oktatási segédanyag

Francia eredetiben sorozat (lektorálás): 

Idézetek, aforizmák
Viccek, adomák
Anekdoták
Spanyol eredetiben sorozat (szerkesztés): Idézetek, aforizmák
Olasz eredetiben sorozat (szerkesztés): Idézetek, aforizmák
Strucc Könyvkiadó, Budapest, 2003-2005