Kiss Sándor

Személyes adatok: 
Dr.
Kiss Sándor
CSc
ny. egyetemi docens
DE nyelvészeti doktori iskola francia alprogramjának vezetője; Studia Romanica nyelvészeti sorozatának szerkesztője
Oktatási terület: 
francia nyelvészet; középkori francia irodalom
Kutatási terület: 
francia nyelvtörténet; újlatin összehasonlító nyelvészet; kései latin nyelv; általános és francia stilisztika; magyar-francia kontrasztív nyelvleírás; szövegnyelvészet; középkori francia és provanszál költészet
Elérhetőség: 
Iroda: 
427./a
Telefon: 
+36-52-512-900/22138 mellék
Fogadóóra: 
péntek 10.00-11.00
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
francia-latin szakos középiskolai tanár, 1964, KLTE
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

(i) a DE BTK-n képzési szintenként

(ii) a DE más karain képzési szintenként

(iii) más felsőoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként

B) oktatásszervezői tevékenység

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

 

 

OTDK

 

 

egyéb:

 

 

(ii) szakfelelősség

(iii) szakirányfelelősség

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

(v) egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok

B) törzstagság

C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

 

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek
B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

 

 

 

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 • könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.): x
 • könyvfejezet: y
 • stb.: z
 • idézettség

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

 

 

 

vezető / résztvevő

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

a.       bizottsági tagság/elnökség
b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
 külföldön
a.       bizottsági tagság/elnökség
b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség
c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)
F) egyéb tudományos tevékenység
 

Egyéb közéleti tevékenység: 
 • vezetői és egyéb megbízatások:
 •  
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
  2. más intézménynél Magyarországon
  3. külföldön
 • ...
Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 • pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény