Nyitva tartás, kölcsönzés

A könyvtár május 28-án hétfőn zárva tart.

Tóth Eszter könyvtáros

 

 

<toth.eszter@arts.unideb.hu>
Telefon: +36-52-512-900/22735 mellék

A könyvtárhasználat feltétele a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárába való beiratkozás. A Francia Tanszék Könyvtára a 427/A irodában található.
A Tanszéki Könyvtárat bármely oktatási vagy kutatóintézmény oktatója vagy hallgatója használhatja helyben, de kölcsönzésre csak a Francia Tanszék oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak, illetve a Debreceni Egyetem oktatóinak és PhD-hallgatóinak van lehetősége.

Könyvtárhasználati szabályzat

Emlékeztető a kölcsönzési idővel kapcsolatosan:
A Francia Tanszék könyvtárhasználati szabályzata előírja, hogy a könyvtári kölcsönzési idő 3 hét, melyet meghosszabbítani csak személyesen, a könyvek egyidejű bemutatása mellett lehet, amennyiben időközben nincs előjegyezve az adott könyv. A kölcsönzés meghosszabbítására kétszer van lehetőség. Az elektronikus kölcsönzési nyilvántartó rendszeren keresztül kikölcsönzött könyvek esetében a hosszabbítást a hallgató maga is elvégezheti a DEENK honlapjának kölcsönzési felületén (Katalógus / Olvasói adatok / Hosszabbítás).
A kurzusokon használatos tankönyvek és segédanyagok esetében a kölcsönzési idő egy félév, ezeket tehát az adott félév végén kell visszahozni. Az egész éves előadásokhoz, illetve szemináriumokhoz szükséges könyvek kölcsönzése a tanév végéig meghosszabbítható. Egy napra kölcsönözhetőek azok a kurzusokon használatos kézikönyvek, melyekből a könyvtárnak csak egy példánya van.

A szabályzatban foglaltakat - így a kölcsönzési határidőre vonatkozó előírást is - mindenkinek, így a szakdolgozatíróknak is be kell tartaniuk.

A határidő be nem tartása esetén a DEENK díjszabásával azonos mértékű késedelmi díjat kell fizetni: ez könyvenként naponta 50 Forint. A határidő lejártakor a könyvtáros elektronikus levélben felszólítást küld az olvasónak. 

A határidő lejárta után a türelmi idő 7 nap, azonban a következő naptól kezdve ezek a napok is beszámítanak a késedelmi díj összegébe.

Emlékeztetőül: „A szabályzat megszegéséért a könyvtárhasználatból való azonnali és végleges kizárás jár."