Nagy Andrea

Személyes adatok: 
Dr. habil.
NAGY Andrea
PhD
egyetemi docens
Oktatási terület: 
francia leíró nyelvtan, sajtóolvasás, sajtótörténet, szemantika, a francia zene története
Kutatási terület: 
francia morfoszintaxis, szövegnyelvészet, szemantika, kontrasztív és alkalmazott nyelvészet, a fordítás elmélete és gyakorlata, a nyelvészet és a nyelvoktatás kapcsolata
Elérhetőség: 
Iroda: 
423.
Telefon: 
+36-52-512-900/22243 mellék
Fogadóóra: 
kedd 13.30 - 14.30
Szakmai önéletrajz: 
Képzettség/képesítés: 
francia nyelv és irodalom - orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, 1991, Kossuth Lajos Tudományegyetem
Oktatási tevékenység: 

Alapképzésben és mesterképzésben

A) oktatott kurzusok

a DE BTK-n képzési szintenként

Alapképzés (BA)

Francia leíró nyelvtani előadás

Francia leíró nyelvtani gyakorlat

Sajtóolvasó és fordító szeminárium

A mai francia média

Nyelvtan, szöveg, nyelvhasználat

Szemantika

Művészetek Franciaországban: zene

Felsőfokú szakképzés

Szaksajtó-olvasás

Szakirányú továbbképzés

Interkulturális ismeretek

B) oktatásszervezői tevékenység

(i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

25

3

OTDK

1

1

egyéb:

 

 

(ii) szakfelelősség

(iii) szakirányfelelősség

(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

Művészetek Franciaországban (9 kr)

Gyakorlati francia nyelv I. (16 kr)

Doktori képzésben

A) oktatott kurzusok

Bevezetés a fordításkritikába

B) törzstagság

C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

Tudományos tevékenység: 

A) főbb kutatási területek:

francia morfoszintaxis, szövegnyelvészet, szemantika, kontrasztív és alkalmazott nyelvészet, a fordítás elmélete és gyakorlata, a nyelvészet és a nyelvoktatás kapcsolata

 

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

habilitáció

2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

PhD

2001

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)

 • könyv: 2
 • tankönyv: 1
 • könyvfejezet: 5
 • lektorált tudományos cikk: 24

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

Francia szövegtani kutatások 1997-1998 Művelődési és Közoktatási Minisztérium vezető

Poliglott szövegtani-szövegnyelvészeti kutatóprogram

2003-

(2005-ig OTKA)

résztvevő

"A szöveg- és stílusvizsgálat sajátos irányai" kutatóprogram 2010-2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 résztvevő
       

 

E) a tudományos közéletben való részvétel

 • Magyarországon

a.       bizottsági tagság/elnökség

PhD szigorlati bizottsági tag, ELTE, 2008 június (Simon Péter)

PhD szigorlati bizottsági tag, ELTE 2008 november (Fodor Antónia)

PhD bíráló bizottsági tag, DE, 2010 március (Ádám Péter)

PhD szigorlati bizottsági tag, DE, 2014 január (Peneva Fotinova Dennica )

b.      szerkesztőbizottsági tagság

Francia-Magyar Nagyszótár, Akadémiai Kiadó, 1997-1998

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

Koós Eszter PhD-hallgató (ELTE) tanulmányának bírálata, 2010 április

Simon Péter PhD-hallgató (ELTE) PhD-disszertációjának opponense, 2010 július

 

külföldön

a.       bizottsági tagság/elnökség

b.      szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

c.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

F) egyéb tudományos tevékenység

Egyéb közéleti tevékenység: 
 • vezetői és egyéb megbízatások:
 1.  
  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten:  a Francia Tanszék tanszékvezető-helyettese, a DE Tehetséggondozó Programjának és Tudományos Diákkörének Francia tanszéki felelőse
  2. más intézménynél Magyarországon
  3. külföldön
 • ...
Kitüntetések, szakmai elismerések: 
 • pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

"Klebelsberg Kuno emlékére" Szakalapítvány ösztöndíja 2003 Oktatási és Kulturális Minisztérium

a francia kormány kutatói ösztöndíja

2005

Franciaország

Békésy György Posztdoktori ösztöndíj 2003-2006 Oktatási és Kulturális Minisztérium
a DE BTK dékánjának dicsérete 2011 DE BTK